The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300054722
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300054722

 

Record Type: hierarchy name
Events (hierarchy name)

 

Note: The Events hierarchy contains generic terms for occurrences, happenings, and occasions of a social, cultural, religious, or personal nature (e.g., "anniversaries," "concerts," "births," the names of holidays such as "Christmas"). It does not include one-time occurrences with proper names (e.g., "coronations" would be included, but not "Coronation of Charlemagne"). Relation to other hierarchies: Terms for activities and methodologies associated with specific contexts (e.g., "researching," "adjucication") are in the Functions hierarchy. Terms relating to actions performed with concrete objects and materials (e.g., "polishing"), are found in the Processes and Techniques hierarchy. Proper names for singular events are found in the CONA Iconography Authority.
 
Terms:
Events (hierarchy name) (preferred,C,U,English-P,D,U)
Gebeurtenissen (C,U,Dutch-P,D,U,U)
eventos (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Events (hierarchy name)
.... Events (hierarchy name) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De hiërarchie Gebeurtenissen bevat descriptoren voor voorvallen, evenementen en gelegenheden van sociale, culturele, religieuze of persoonlijke aard (bijvoorbeeld verjaarsfeesten, concerten, geboorten en namen van feestdagen). Niet opgenomen zijn eenmalige gebeurtenissen met een eigennaam. Zo is bijvoorbeeld wel 'kroningen' opgenomen, maar niet 'kroning van Karel de Grote'. Relatie met andere hiërarchieën. Descriptoren voor activiteiten en methodieken die worden geassocieerd met een specifieke context (bijvoorbeeld belasting heffen en wetenschappelijk onderzoeken) zijn te vinden in de hiërarchie Functionele activiteiten. Descriptoren met betrekking tot bewerkingen die worden uitgevoerd met concrete objecten en materialen (bijvoorbeeld polijsten), zijn te vinden in de hiërarchie Procédés en technieken. 
Spanish ..... La jerarquía de Eventos contiene descriptores para acontecimientos, sucesos y ocaciones de naturaleza social, religiosa o personal (Ej. aniversarios, coniertos, nacimientos). Relación con otras jerarquías: Los desriptores para acrividades y metodologìas asociadas con contextos específicos (Ej. investigación, cobrar impuestos) se encuentran en la jerarquía de Funciones. Descriptores relacionados a acciones ejecutadas con objetos y materiales concretos (Ej. pulido) se encuentran en la Jerarquía de Procesos y Técnicas. 

Sources and Contributors:
eventos............  [CDBP-SNPC Preferred]
.................  TAA database (2000-)
Events (hierarchy name)............  [VP Preferred]
.........................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust