The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300264781
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300264781

 

Record Type: concept
kuruwarri (cultural ceremonies, ceremonies, ... Events (hierarchy name))

 

Note: Kuruwarri is an exclusively male ceremony of the aboriginal Warlpiri people. These ceremonies include sand designs during story telling to represent the presence of ancestral beings or the procreative strength of their ancestors. Although primarily drawn into sand, these designs may be incised into wood or stone as well as painted onto bodies.
 
Terms:
kuruwarri (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
kuruwarri (Spanish-P,D,U,U)
kuruwarri (local language-P,D,U,A)
kuruwarri (Dutch-P,D,U,U)
庫魯瓦力 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
庫魯瓦力式 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
庫魯瓦力風格 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
kù lǔ wǎ lì (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
ku lu wa li (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
k'u lu wa li (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
guruwari (C,U,local language,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Events (hierarchy name)
.... Events (hierarchy name) (G)
Hierarchy of events (activities)
........ events (activities) (G)
Hierarchy of cultural events
............ cultural events (G)
Hierarchy of ceremonies
................ ceremonies (G)
Hierarchy of cultural ceremonies
.................... cultural ceremonies (G)
Hierarchy of kuruwarri
........................ kuruwarri (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 庫魯瓦力是瓦勒皮里原住民部落族人所獨有的男性沙畫設計圖案。這些男性沙畫設計圖案是在傳頌故事時用以代表先民的存在,或祖先的生育繁衍能力。雖然這些設計圖案主要是應用於沙畫中,但亦可雕刻在木頭或石頭上,也可彩繪於身體之上。 
Dutch ..... Kuruwarri verwijst naar zandontwerpen en ceremonieën die zijn voorbehouden aan de mannen van het Aboriginal-volk de Warlpiri. De door mannen gemaakte zandontwerpen worden gebruikt bij het vertellen van verhalen als representatie van de aanwezigheid en van de voortplantingskracht van voorouders. Hoewel de ontwerpen meestal in het zand worden getekend, worden ze soms ook in hout of steen gesneden of op lichamen geschilderd. 
Spanish ..... Kuruwarri es un diseño en arena y ceremonia exclusivamente masculino del pueblo aborigen Warlpiri. Estos diseños en arena masculinos son usados durante el relato de historias para representar la presencia de seres ancestrales o el poder de procreación de sus ancestros. Estos dibujos son realizados en arena, sin embargo estos diseños pueden estar grabados en madera o piedra, así como pintados sobre el cuerpo. 

Related concepts:
reflects ....  Warlpiri
................  (Australian Aboriginal (culture and style), Australian, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300264779]

Sources and Contributors:
庫魯瓦力............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
庫魯瓦力式............  [AS-Academia Sinica]
..............  AS-Academia Sinica data (2014-)
庫魯瓦力風格............  [AS-Academia Sinica]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
guruwari............  [VP]
.................  Grove Dictionary of Art online (1999-2002) accessed 05 August 2003
.................  Layton, Australian Rock Art (1992) 54
ku lu wa li............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
kù lǔ wǎ lì............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
k'u lu wa li............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
kuruwarri............  [CDBP-SNPC Preferred, RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
....................  AAT-Ned (1994-)
....................  Caruana, Aboriginal Art (1993) 99
....................  Grove Dictionary of Art online (1999-2002) accessed 05 August 2003
....................  Layton, Australian Rock Art (1992) 54
....................  TAA database (2000-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Caruana, Aboriginal Art (1993) 99
.......... Grove Dictionary of Art online (1999-2002) accessed 05 August 2003
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust