The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300444364
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300444364

 

Record Type: concept
paper history (humanities, disciplines (concept), Disciplines (hierarchy name))

 

Note: Study of the origin and evolution of paper as a product and material: paper production, paper trade, the management of papermills and paper factories, raw materials, and the cultural importance of paper as an information carrier.
 
Terms:
paper history (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
history of paper (C,U,English,UF,U,U)
papiergeschiedenis (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KD

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Disciplines (hierarchy name)
.... Disciplines (hierarchy name) (G)
Hierarchy of disciplines (concept)
........ disciplines (concept) (G)
Hierarchy of humanities
............ humanities (G)
Hierarchy of paper history
................ paper history (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Studie naar het ontstaan en de evolutie van papier als product en als gebruiksmateriaal: de productie, de handel in papier, de bedrijfsvoering van papiermolens en papierfabrieken, de grondstoffen en de zoektocht naar nieuwe grondstoffen, diverse soorten al naargelang productie en afwerking, (schrijf-, druk-, pak- en behangpapier, karton, …), de selectie en het gebruik van papier door gespecialiseerde consumenten (kunstenaars, drukkers, …) en het culturele belang van papier als drager van informatie. 

Sources and Contributors:
history of paper............  [VP]
.............................  Bloom, Paper Before Print: The History of Paper... Islamic World (2001)
paper history............  [ANET, VP Preferred]
..........................  Anet, working group AAT
..........................  British Association of Paper Historians [online] (2021-)
..........................  Windsor & Newton, Artists Materials (1980-) https://www.winsornewton.com/na/articles/art-history/paper-history/
papiergeschiedenis............  [ANET Preferred, VP]
...................................  Anet, working group AAT
...................................  KB Nationale Bibliotheek [online] (2021-).
...................................  Voorn, Geschiedenis der Nederlandse papierindustrie (1951)
 
Subject: .....  [ANET, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Bloom, Paper Before Print: The History of Paper... Islamic World (2001)
.......... British Association of Paper Historians [online] (2021-)
.......... Windsor & Newton, Artists Materials (1980-)
Dutch .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust