The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300404412
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300404412

 

Record Type: concept
secondary works (works (general, creative), Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Reference to the status of separate, independent works that are less grand or considered less important than other separate, independent "primary works." An example would be in a country estate, the country house may be considered the primary work, and the surrounding cottages may be considered secondary works. For works that are part of or integrally associated with primary works, use "ancillary works."
 
Terms:
secondary works (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
secondary work (C,U,English,AD,U,B)
works, secondary (C,U,English,UF,U,U)
secundaire werken (C,U,Dutch-P,D,U,U)
secundair werk (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of works (general, creative)
........ works (general, creative) (G)
Hierarchy of secondary works
............ secondary works (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar de status van op zichzelf staande werken die als minder groots of belangrijk worden gezien dan andere onafhankelijke, 'primaire werken'. Op een landgoed zou bijvoorbeeld het landhuis als primair werk gezien kunnen worden, en de omliggende huisjes als secundaire werken. Gebruik 'ondergeschikte werken' voor werken die deel uitmaken van, of onafscheidelijk geassocieerd worden met, primaire werken. 

Related concepts:
distinguished from ....  ancillary works
..................................  (works (general, creative), Associated Concepts (hierarchy name)) [300404410]
distinguished from ....  primary works
..................................  (works (general, creative), Associated Concepts (hierarchy name)) [300404411]

Sources and Contributors:
secondary work............  [VP]
.............................  CDWA online (1995-)
secondary works............  [VP Preferred]
.............................  Bartholomew, Specifications for Practical Architecture (1840)
.............................  CDWA online (1995-)
.............................  Pelletier, Architecture in Words (2006)
secundaire werken............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
................................  AAT-Ned (1994-)
................................  UvA Talen
secundair werk............  [RKD, AAT-Ned]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  UvA Talen
works, secondary............  [VP]
.............................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Bartholomew, Specifications for Practical Architecture (1840)
.......... CDWA online (1995-)
.......... Pelletier, Architecture in Words (2006)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust