The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300343576
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300343576

 

Record Type: concept
cursive script (Chinese scripts) (Chinese scripts, <scripts by form>, ... Components (hierarchy name))

 

Note: Specifically refers to a distinctive style of script having connecting strokes between characters and extremely fluid writing style, including the following distinctive characteristics: radicals are simplified into symbols or marks and one may stand for another; strokes are continuous and structures of characters are relatively plain; the text includes blank spaces between characters and rows; changes may occur in the thickness of each brushstroke and darkness of ink. It has been regarded as the script that can best represent a calligrapher's personal expressions and emotions.
 
Terms:
cursive script (Chinese scripts) (preferred,C,U,English-P,D,U)
grass script (C,U,English,UF,U,U)
caoshu (C,U,English,UF,U,U)
cao-shu (C,U,English,UF,U,U)
草書 (C,U,Chinese (traditional)-P,UF,U)
蒿書 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
cǎo shū (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U)
cǎo shū (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin),UF,U,U)
cao shu (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U)
ts'ao shu (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U)
ts'ao shu, (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles),UF,U,U)
cursief (Chinese schriftstijlen) (C,U,Dutch-P,D,U,U)
sōsho (C,U,Japanese (transliterated),UF,U,U)

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Components (hierarchy name)
.... Components (hierarchy name) (G)
Hierarchy of components (objects parts)
........ components (objects parts) (G)
Hierarchy of <components by specific context>
............ <components by specific context> (G)
Hierarchy of information form components
................ information form components (G)
Hierarchy of <script and type forms>
.................... <script and type forms> (G)
Hierarchy of scripts (writing)
........................ scripts (writing) (G)
Hierarchy of <scripts by form>
............................ <scripts by form> (G)
Hierarchy of Chinese scripts
................................ Chinese scripts (G,U)
Hierarchy of cursive script (Chinese scripts)
.................................... cursive script (Chinese scripts) (G,U)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 廣義指寫法潦草者,因此行書亦包括於草書寫法中;狹義專指筆畫連綿,書寫便捷的書體。其特色為:偏旁簡化為符號並互相假借,筆畫連貫,結字簡約,書寫快速,字距與行距寬窄、點畫粗細大小、墨色的濃淡均可自由發揮,是最能表現書寫者感情的書體。 
Dutch ..... Verwijst specifiek naar een schriftstijl met verbindende halen tussen de karakters en een uiterst vloeiende schrijfstijl, met de volgende onderscheidende kenmerken: stamvormen worden vereenvoudigd tot symbolen of merktekens en een ervan kan voor een ander staan; de halen zijn ononderbroken en de karakterstructuren zijn betrekkelijk simpel; de tekst bevat witruimte tussen de karakters en tussen de regels; de dikte van de penseelstreek en de donkerheid van de inkt kunnen variëren. Deze schriftstijl wordt wel beschouwd als die waarin de persoonlijke expressies en emoties van een kalligraaf het best kunnen worden weergegeven. 

Sources and Contributors:
草書............  [AS-Academia Sinica]
...........  1911 Edition Encyclopedia [online] (n.d.)
...........  中國文物大辭典
...........  書法辭典
...........  雄獅中國美術辭典
蒿書............  [AS-Academia Sinica]
...........  中國文物大辭典
...........  雄獅中國美術辭典
cǎo shū............  [AS-Academia Sinica]
.................  1911 Edition Encyclopedia [online] (n.d.)
cao shu............  [AS-Academia Sinica]
.................  1911 Edition Encyclopedia [online] (n.d.)
.................  TELDAP database (2009-)
caoshu............  [VP]
.................  Grove Art Online (2008-)
cao-shu............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
cǎo shū............  [AS-Academia Sinica]
.................  TELDAP database (2009-)
cursief (Chinese schriftstijlen)............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.....................................................  AAT-Ned (1994-)
cursive script (Chinese scripts)............  [AS-Academia Sinica Preferred, VP Preferred]
.....................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.....................................................  Grove Art Online (2008-)
.....................................................  TELDAP database (2009-)
grass script............  [VP]
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
sōsho............  [VP]
..............  Grove Art Online (2008-)
ts'ao shu............  [AS-Academia Sinica]
....................  1911 Edition Encyclopedia [online] (n.d.)
ts'ao shu,............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Calligraphy Dictionary (1989)
............  Chinese Art Dictionary (1989)
............  Dictionary of Chinese Historical Relics (2008)
............  Van Dale Engels-Nederlands
 
Note:
English .......... [AS-Academia Sinica, VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... Grove Art Online (2008-)
.......... TELDAP database (2009-) Taiwan e-Learning & Digital Archives Program.
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust