The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300343418
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300343418

 

Record Type: concept
play schools (institutions) (schools (institutions), educational institutions, ... Organizations (hierarchy name))

 

Note: Educational institutions for children, having facilities and structured program activities devoted to play, often convening only in the summer; established as an emergency measure during World War I; used both as places for children of working parents and as places for parents and teachers to study the playing habits of children.
 
Terms:
play schools (institutions) (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,PN)
play schools (instellingen) (Dutch,D,U,U)
play school (institution) (C,U,English,AD,U,SN)
play school (institution) (Dutch,AD,U,U)
schools, play (institutions) (C,U,English,UF,U,N)
遊戲學校 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
yóu xì xué xiào (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
you xi xue xiao (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
yu hsi hsüeh hsiao (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
escuelas de verano (institutions) (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
escuela de verano (institution) (C,U,Spanish,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  H.HN

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Organizations (hierarchy name)
.... Organizations (hierarchy name) (G)
Hierarchy of organizations (groups)
........ organizations (groups) (G)
Hierarchy of institutions (organizations)
............ institutions (organizations) (G)
Hierarchy of <institutions by activity>
................ <institutions by activity> (G)
Hierarchy of educational institutions
.................... educational institutions (G)
Hierarchy of schools (institutions)
........................ schools (institutions) (G)
Hierarchy of play schools (institutions)
............................ play schools (institutions) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 以讓兒童玩耍為目標,提供設施和特別設計之課程活動的教育機構,多半只在暑期營運;最早是在第一次世界大戰時實行的緊急措施。可供家長外出工作時安置孩童,也可提供家長和教師研究兒童遊戲習慣的場所。 
Dutch ..... Onderwijsinstellingen voor kinderen met voorzieningen en georganiseerde programma-activiteiten die zijn gewijd aan spelen; opgericht als noodmaatregel in de Eerste Wereldoorlog; werden gebruikt als opvangplaatsen voor kinderen van werkende ouders en als plaatsen waar ouders en docenten het speelgedrag van kinderen konden bestuderen. 

Related concepts:
work/live in ....  play schools (buildings)
......................  (<school buildings by function>, schools (buildings), ... Built Environment (hierarchy name)) [300006596]

Sources and Contributors:
遊戲學校............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
escuela de verano (institution)............  [VP]
.....................................................  Dewey, Sistema de Clasificación Decimal Dewey e Índice Relativo (2000) 252
.....................................................  TAA database (2000-)
escuelas de verano (institutions)............  [VP]
........................................................  Comité, Plural del término en singular
........................................................  TAA database (2000-)
play school (institution)............  [RKD, AAT-Ned, VP]
............................................  AAT-Ned (1994-)
............................................  Getty Vocabulary Program rules
play schools (institutions)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
...............................................  AAT-Ned (1994-)
...............................................  Avery Index (1963-)
...............................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
...............................................  Lambert, School's Out (1944) TITL
...............................................  Oxford English Dictionary (1989)
...............................................  RIBA, Architectural Keywords (1982)
...............................................  Thesaurus of Monument Types (1995)
...............................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
schools, play (institutions)............  [VP]
...............................................  Getty Vocabulary Program rules
you xi xue xiao............  [AS-Academia Sinica]
.............................  AS-Academia Sinica data (2014-)
yóu xì xué xiào............  [AS-Academia Sinica]
.............................  AS-Academia Sinica data (2014-)
yu hsi hsüeh hsiao............  [AS-Academia Sinica]
...................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  RIBA, Architectural Keywords (1982) Schools: nursery; Children's day nurseries, creches
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust