The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300054722
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300054722

 

Record Type: hierarchy name
Events (hierarchy name)

 

Note: The Events hierarchy contains generic terms for occurrences, happenings, and occasions of a social, cultural, religious, or personal nature (e.g., "anniversaries," "concerts," "births," the names of holidays such as "Christmas"). It does not include one-time occurrences with proper names (e.g., "coronations" would be included, but not "Coronation of Charlemagne"). Relation to other hierarchies: Terms for activities and methodologies associated with specific contexts (e.g., "researching," "adjucication") are in the Functions hierarchy. Terms relating to actions performed with concrete objects and materials (e.g., "polishing"), are found in the Processes and Techniques hierarchy. Proper names for singular events are found in the CONA Iconography Authority.
 
Terms:
Events (hierarchy name) (preferred,C,U,English-P,D,U)
事件 (層級名) (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
shì jiàn (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
shi jian (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
shih chien (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
Gebeurtenissen (C,U,Dutch-P,D,U,U)
eventos (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Events (hierarchy name)
.... Events (hierarchy name) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 「事件」層級包含社會、文化、宗教或個人特質的事件與場合之描述語(例如:週年紀念日、音樂會、出生、假日名稱)。此層級不包括具專有名詞的一次性事件(例如:本層級收錄「加冕」,但不收錄「查理曼大帝加冕禮」)。與其他層級的關係如下:與特定背景(例如:研究、課稅)有關的活動與方法之描述語,收錄在「功能」層級。應用於具體物件和材料的行動(例如:拋光)之描述語,則收錄在「過程與技術」層級。  
Dutch ..... De hiërarchie Gebeurtenissen bevat descriptoren voor voorvallen, evenementen en gelegenheden van sociale, culturele, religieuze of persoonlijke aard (bijvoorbeeld verjaarsfeesten, concerten, geboorten en namen van feestdagen). Niet opgenomen zijn eenmalige gebeurtenissen met een eigennaam. Zo is bijvoorbeeld wel 'kroningen' opgenomen, maar niet 'kroning van Karel de Grote'. Relatie met andere hiërarchieën. Descriptoren voor activiteiten en methodieken die worden geassocieerd met een specifieke context (bijvoorbeeld belasting heffen en wetenschappelijk onderzoeken) zijn te vinden in de hiërarchie Functionele activiteiten. Descriptoren met betrekking tot bewerkingen die worden uitgevoerd met concrete objecten en materialen (bijvoorbeeld polijsten), zijn te vinden in de hiërarchie Procédés en technieken. 
Spanish ..... La jerarquía de Eventos contiene descriptores para acontecimientos, sucesos y ocaciones de naturaleza social, religiosa o personal (Ej. aniversarios, coniertos, nacimientos). Relación con otras jerarquías: Los desriptores para acrividades y metodologìas asociadas con contextos específicos (Ej. investigación, cobrar impuestos) se encuentran en la jerarquía de Funciones. Descriptores relacionados a acciones ejecutadas con objetos y materiales concretos (Ej. pulido) se encuentran en la Jerarquía de Procesos y Técnicas. 

Sources and Contributors:
事件 (層級名)............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.................  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 August 3, 2009
eventos............  [CDBP-SNPC Preferred]
.................  TAA database (2000-)
Events (hierarchy name)............  [VP Preferred]
.........................................  Getty Vocabulary Program rules
shih chien............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
shi jian............  [AS-Academia Sinica]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
shì jiàn............  [AS-Academia Sinica]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust