The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300411614
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300411614

 

Record Type: concept
reading culture (culture-related concepts, <culture and related concepts>, Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Interaction, communication, artifacts, and customs related to written texts. This includes reading, but also buying, lending, giving and owning books (both read or unread), the attitude of individuals, groups and society as a whole towards the reading of books, literacy, acquiring reading, reading behavior, reading habits, reading clubs, library patronage and other aspects. Reading culture is researched with the help of egodocuments such as diaries, literary criticism, research on traces of reading such as marginalia and underscorings, and iconographic analysis.
 
Terms:
reading culture (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
leescultuur (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <culture and related concepts>
........ <culture and related concepts> (G)
Hierarchy of culture-related concepts
............ culture-related concepts (G)
Hierarchy of reading culture
................ reading culture (P,U)

Additional Notes:
Dutch ..... De manier waarop mensen omgaan met geschreven teksten. Dit omvat het lezen zelf, maar ook het kopen, lenen, schenken en bezitten van boeken (die al dan niet gelezen worden), de houding van individuen, groepen en de maatschappij als geheel tegenover het lezen van boeken, (an)alfabetisme en de didactiek van het lezen, leesgedrag en leesgewoonten, leesclubs en bibliotheekbezoek en andere aspecten. Het onderzoek naar leescultuur gebeurt op basis van egodocumenten zoals dagboeken, literaire kritiek, het onderzoek van leessporen zoals marginalia en onderstrepingen, en iconografische bronnen. 

Sources and Contributors:
leescultuur............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  Bladeren in andermans hoofd (1996)
.......................  Drukkers, boekverkopers en lezers (1995)
.......................  Liefhebbers en gewoontelezers (1999)
reading culture............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.............................  Margaret Wiles, 'Reading matters: five centuries of discovering books' (New Haven, Conn.2008)
.............................  Martin Lyons, 'Reading culture and writing practices in nineteenth-century France' (Toronto 2008)
.............................  William St Clair, 'The reading nation in the romantic period' (Cambridge 2007)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [RKD, AAT-Ned, VP]
.......... Margaret Wiles, 'Reading matters: five centuries of discovering books' (New Haven, Conn.2008)
.......... Martin Lyons, 'Reading culture and writing practices in nineteenth-century France' (Toronto 2008)
.......... William St Clair, 'The reading nation in the romantic period' (Cambridge 2007)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... Bladeren in andermans hoofd (1996)
.......... Drukkers, boekverkopers en lezers (1995)
.......... Liefhebbers en gewoontelezers (1999)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust