The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300389970
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300389970

 

Record Type: concept
stewardship (protection (maintenance function), maintenance, ... Functions (hierarchy name))

 

Note: In its general sense, stewardship refers to the act of assuming responsibility for the welfare of someone or something. In the context of heritage management, it specifically refers to responsible maintenance and dissemination of cultural heritage by those institutions and individuals it is entrusted to.
 
Terms:
stewardship (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
rentmeesterschap (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Functions (hierarchy name)
.... Functions (hierarchy name) (G)
Hierarchy of functions (activities)
........ functions (activities) (G)
Hierarchy of <functions by general context>
............ <functions by general context> (G)
Hierarchy of maintenance
................ maintenance (G)
Hierarchy of protection (maintenance function)
.................... protection (maintenance function) (G)
Hierarchy of stewardship
........................ stewardship (G)

Additional Notes:
Dutch ..... In algemeen betekenis verwijst rentmeesterschap naar het nemen van verantwoordelijkheid voor het welzijn van iets of iemand. In de context van erfgoedbeheer verwijst het specifiek naar het op verantwoordelijke wijze onderhouden en uitdragen van cultureel erfgoed door instellingen en personen aan wie dit is toevertrouwd. 

Sources and Contributors:
rentmeesterschap............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  UvA Talen
.............................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
stewardship............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.......................  AATA database (2002-) accessed 6 February 2014
.......................  Merriam-Webster's Collegiate Dictionary [online] (1997-2002) accessed 6 February 2014
.......................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 6 February 2014
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [GCI, VP]
.......... AATA database (2002-) ccessed 6 February 2014
.......... Merriam-Webster's Collegiate Dictionary [online] (1997-2002) ccessed 6 February 2014
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) ccessed 6 February 2014
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust