The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300387392
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300387392

 

Record Type: concept
lands (general areas) (<social and economic geography concepts>, social science concepts, Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: General term for tracts of the earth's surface marked off by natural, political, or cultural boundaries, or considered as an integral section of the globe. Examples include territories and countries.
 
Terms:
lands (general areas) (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
land (general area) (C,U,English,AD,U,SN)
land (general area) (Dutch,AD,U,U)
landen (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of social science concepts
........ social science concepts (G)
Hierarchy of <social and economic geography concepts>
............ <social and economic geography concepts> (G)
Hierarchy of lands (general areas)
................ lands (general areas) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Algemene term voor gebieden van het aardoppervlak die zijn afgescheiden door natuurlijke, politieke of culturele grenzen, of die worden beschouwd als integraal deel van de aardbol. Voorbeelden zijn territoria en landen (in engere zin) die aan een bepaald gezag onderworpen zijn. 

Related concepts:
meaning/usage overlaps with ....  areas (geography)
..................................................  (<social and economic geography concepts>, social science concepts, Associated Concepts (hierarchy name)) [300387575]

Sources and Contributors:
land (general area)............  [RKD, AAT-Ned, VP]
...................................  AAT-Ned (1994-)
...................................  Merriam-Webster Dictionary [online] (2008-) accessed 8 October 2013
...................................  TGN Place Type List (1997-)
...................................  UvA Talen
...................................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
landen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  UvA Talen
.................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
lands (general areas)............  [VP]
......................................  NGA, Language list (n.d.)
......................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
......................................  TGN Place Type List (1997-)
......................................  Webster's New Geographical Dictionary (1988)
 
Subject: .....  [VP]
............  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 8 October 2013
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust