The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300379830
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300379830

 

Record Type: concept
electrophoresis (analysis and testing techniques, <processes and techniques by specific type>, Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: The movement of charged, heterogeneous particles in a suspension gel under the influence of an electric field created by electrodes of opposite charge set on either side of the suspension; used as technique for analysis of macromolecular substances such as DNA and proteins.
 
Terms:
electrophoresis (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
elektroforese (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of analysis and testing techniques
............ analysis and testing techniques (G)
Hierarchy of electrophoresis
................ electrophoresis (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De beweging van geladen, heterogene deeltjes in een suspensie-gel onder invloed van een elektrisch veld dat ontstaat door elektroden van tegengestelde lading die aan weerszijden van de suspensie worden geplaatst. Deze techniek wordt gebruikt voor de analyse van macromoleculaire stoffen zoals DNA en prote├»nen. 

Sources and Contributors:
electrophoresis............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.............................  AATA database (2002-) accessed 1 November 2012
.............................  Merriam-Webster's Collegiate Dictionary [online] (1997-2002) accessed 1 November 2012
.............................  MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-) accessed 1 November 2012
.............................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 1 November 2012
elektroforese............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
..........................  AAT-Ned (1994-)
..........................  UvA Talen
..........................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [GCI, VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 1 November 2012
.......... Merriam-Webster's Collegiate Dictionary [online] (1997-2002) accessed 1 November 2012
.......... MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-) accessed 1 November 2012
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 1 November 2012
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust