The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300375628
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300375628

 

Record Type: concept
Freemasonry (belief system) (religions (belief systems, cultures), <religions and religious concepts>, Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: The belief system, teachings, and practices of the fraternal order of Free and Accepted Masons, the world's largest secret society. Spread by the advance of the British Empire, Freemasonry remains most popular in the British Isles and in other countries associated the empire. It is said to have been established for mutual help and fellowship; members believe that it has historical roots traceable back through the Romans to the Egyptians and the building of the pyramids. Freemasonry incorporates traditions and rituals that make symbolic use of or reference to the tools of medieval stonemasons, notably the square and compasses. In medieval Europe, like other craft organizations of the period, many medieval associations of masons whose members included freemasons, had developed elaborate secret rituals for imparting the knowledge of their craft and for the initiation of new members. These rituals continued to evolve during the early modern period. In 16th-century Scotland Freemasonry began to incorporate elements of contemporary Hermetic thought. From the early 17th century, the lodges began to admit members who were not connected with the building trades.
 
Terms:
Freemasonry (belief system) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
Freemasonic (C,U,English,UF,U,U)
Masonic (of Freemasonry) (C,U,English,UF,U,U)
Freemason's (society) (C,U,English,UF,U,U)
Freemasons' (society) (C,U,English,UF,U,U)
vrijmetselarij (genootschap) (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <religions and religious concepts>
........ <religions and religious concepts> (G)
Hierarchy of religions (belief systems, cultures)
............ religions (belief systems, cultures) (G)
Hierarchy of Freemasonry (belief system)
................ Freemasonry (belief system) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De leer en praktijken van de broederschap van de 'Vrije en geaccepteerde metselaars', 's werelds grootste geheime genootschap. De vrijmetselarij verspreidde zich door de opmars van het Britse Rijk en is nog steeds het meest populair op de Britse eilanden en in andere landen die banden hadden met het rijk. Het genootschap zou zijn opgericht voor wederzijdse hulp en vriendschap. De leden geloven dat het historische wortels heeft die zijn terug te voeren op de Romeinen, de Egyptenaren en de bouw van de piramides. De vrijmetselarij bevat tradities en rituelen die symbolen gebruiken van of verwijzen naar de gereedschappen van middeleeuwse steenhouwers, met name de winkelhaak en de passer. Net als andere ambachtsgilden in het middeleeuwse Europa ontwikkelden veel metselaarsgilden die vrijmetselaars in hun gelederen hadden uitgebreide geheime rituelen voor het overbrengen van de kennis van hun ambacht en voor de inwijding van nieuwe leden. Deze rituelen veranderden in de loop van de vroegmoderne tijd. In het 16e-eeuwse Schotland nam de vrijmetselarij elementen over van het hermetisme uit die tijd. Vanaf het begin van de 17e eeuw laten de loges ook leden toe die niet zijn betrokken bij de bouwsector. 

Sources and Contributors:
Freemasonic............  [VP]
.......................  Doniger, Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions (1999)
.......................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
Freemasonry (belief system)............  [GCI Preferred, VP Preferred]
...............................................  AATA database (2002-) 125972 checked 26 January 2012
...............................................  Catholic Encyclopedia [online] (2003-)
...............................................  Doniger, Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions (1999)
...............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 22 August 2011
...............................................  Grove Art Online (2008-) "Mason," accessed 22 August 2011
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 22 August 2011
Freemasons' (society)............  [VP]
......................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
Freemason's (society)............  [VP]
......................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
Masonic (of Freemasonry)............  [VP]
.........................................  Doniger, Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions (1999)
.........................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
vrijmetselarij (genootschap)............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...............................................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 125972 checked 26 January 2012
............  Van Dale Engels-Nederlands
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Catholic Encyclopedia [online] (2003-)
.......... Doniger, Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions (1999)
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust