The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300053636
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300053636

 

Record Type: concept
macrame (technique) (knotting, <textile construction processes and techniques>, ... Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: Refers to the technique of knotting cords or thick threads to create a coarse lace or decorative fringe. It is generally performed by using a padded cushion mounted on a wooden frame to secure the knot-bearing supporting cords or the hem of a piece of fabric. From the hem or a line of knot-bearing cords, long threads or cords are mounted by knots, and the long threads are then tied to each other with a variety of knots to form patterns or designs. Pins may be used to secure threads to the cushion while the piece is being worked. The technique was developed in 19th-century Genoa, Italy, but the term is derived from the Turkish word for "towel," because the process was inspired by decorative fringes on Turkish towels and other fabrics. It is also based on the techniques used by 16th-century Italian artisans in the creation of "punto a groppo."
 
Terms:
macrame (technique) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
macramé (technique) (C,U,English,UF,U,U)
macramé (técnica) (Spanish-P,D,U,U)
macrameeën (C,U,Dutch-P,D,U,U)
gemacrameed (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of <processes and techniques by material>
............ <processes and techniques by material> (G)
Hierarchy of textile processes and techniques
................ textile processes and techniques (G)
Hierarchy of <textile construction processes and techniques>
.................... <textile construction processes and techniques> (G)
Hierarchy of knotting
........................ knotting (G)
Hierarchy of macrame (technique)
............................ macrame (technique) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar een techniek waarbij touwtjes of dikke garens worden geknoopt tot een grof soort kant of tot decoratieve franje. Het wordt doorgaans uitgevoerd met behulp van een gevuld kussen op een houten lijst waarop de knoopdragende steuntouwen of de zoom van een stuk stof worden vastgezet. Vanaf de zoom of een lijn met knoopdragende touwen worden lange garens of touwen met knopen vastgezet en de lange garens worden vervolgens aan elkaar geknoopt met diverse knopen om zo patronen of ontwerpen te vormen. Tijdens het werken kunnen pennen worden gebruikt om de garens op het kussen vast te zetten. De techniek werd in het 19e-eeuwse Genua (Italië) ontwikkeld, maar de term is afgeleid van het Turkse woord voor 'handdoek' omdat het proces is geïnspireerd op de decoratieve franje op Turkse handdoeken en andere stoffen. het is ook gebaseerd op de technieken van 16de-eeuwse Italiaanse handwerkslieden bij het maken van 'punto a groppo'. 
Spanish ..... Refiérase a la técnica de anudar las cuerdas o los hilos gruesos para crear un cordón grueso o una franja decorativa. Es realizada generalmente usando un marco de madera para asegurar las cuerdas de soporte del nudo o el dobladillo con un pedazo de tela fijo. El doblez o línea de las cuerdas del nudo y los hilos a lo largo, se atan el uno al otro con una variedad de nudos para formar diversos patrones o diseños. La técnica fue desarrollada en el siglo XIX en Génova, Italia, pero el término se deriva de la palabra turca para la "toalla,” porque el proceso fue inspirado por las franjas decorativas en las toallas turcas y otras telas. También se basa en las técnicas usadas por los artesanos italianos del siglo XVI en la creación del "punto a groppo.” 

Related concepts:
produces ....  macrame (needlework)
................  (punto a groppo, lace (needlework), ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name)) [300264035]

Sources and Contributors:
gemacrameed............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  Van Dale groot woordenboek (1994)
.......................  Van Dale Groot Woordenboek (1998)
macramé (technique)............  [CDBP-SNPC Preferred, RKD, AAT-Ned Preferred, VP]
...................................  AAT-Ned (1994-)
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
...................................  Lucie-Smith, Diccionario de Términos de Arte (1997) 120
macrame (technique)............  [VP Preferred]
...................................  Dillmont, Complete Encyclopedia of Needlework (1996) 363; macrame
macrameeën............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  Van Dale groot woordenboek (1994)
.......................  Van Dale Groot Woordenboek (1998)
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) macramé
............  Diagram Group and Midgley, Handtools of Arts and Crafts (1981) 9; macramé
............  Encyclopaedia Britannica (1973) macramé
............  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Macramé." Accessed 02/07/2001.; macramé
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
............  Van Dale Groot Woordenboek (1998)
............  Webster's Third New International Dictionary (1961) macramé
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Dillmont, Complete Encyclopedia of Needlework (1996)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)
.......... Van Dale Groot Woordenboek (1998)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust