The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300021018
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300021018

 

Record Type: concept
Insular (British Isles Medieval style) (British Isles Medieval styles, Northern European Medieval styles, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Refers to the style that developed in the British Isles after the relaxation of imperial Roman authority, generally from the fifth century CE. The style is seen in sculpture, metalwork, and other arts, notably in ornamental manuscript illumination that developed in monastic centers in relatively inaccessible sites. The style continued until the 13th century, and also influenced styles on continental Europe. For the scripts developed in this period, see "Insular scripts."
 
Terms:
Insular (British Isles Medieval style) (preferred,C,U,English-P,D,U,A)
島風 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
dǎo fēng (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
dao feng (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
tao feng (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
insulair (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Isleño (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of European
............ European (G)
Hierarchy of Medieval styles and periods
................ Medieval styles and periods (G)
Hierarchy of Medieval (European)
.................... Medieval (European) (G)
Hierarchy of Medieval regional styles
........................ Medieval regional styles (G)
Hierarchy of Northern European Medieval styles
............................ Northern European Medieval styles (G)
Hierarchy of British Isles Medieval styles
................................ British Isles Medieval styles (G)
Hierarchy of Insular (British Isles Medieval style)
.................................... Insular (British Isles Medieval style) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指從約五世紀,發展於羅馬政權崩解後不列顛群島的風格。其風格表現在雕刻、金屬工藝和其他藝術創作上,特別可見於較隱避的修道院所製作的華麗泥金手抄本。此風格持續至十三世紀,並影響歐洲大陸的風格。此時期發展的書體體,請見「島國書體」。 
Dutch ..... Verwijst naar de stijl die zich op de Britse eilanden ontwikkelde na de afname van de overheersing door het Romeinse Rijk, over het algemeen vanaf de 5de eeuw. De stijl is zichtbaar in de beeldhouwkunst, ijzerbewerking en andere kunstnijverheid, met name in de ornamentele verluchtiging van manuscripten die in de relatief ontoegankelijk gesitueerde kloosters werd ontwikkeld. Ook werden stijlen op het vasteland van Europa erdoor beïnvloed. Zie Insulair schrift voor de schriften die in deze periode werden ontwikkeld. 
Spanish ..... Se refiere al estilo que se desarrolló en las Islas británicas después de la relajación de la autoridad romana imperial, generalmente desde el siglo V d.C. El estilo se ve en escultura, trabajo metalúrgico y otras artes, notablemente en ilustración ornamental de manuscritos que se desarrolló en centros monásticos en sitios relativamente inaccesibles. El estilo continuó hasta el siglo XIII y también influyó en estilos en Europa continental. Para las escrituras desarrolladas en este período, vea escrituras Insulares. 

Related concepts:
distinguished from ....  Insular scripts
..................................  (<Latin and Greek alphabet scripts>, <scripts by form>, ... Components (hierarchy name)) [300210136]

Sources and Contributors:
島風............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
dao feng............  [AS-Academia Sinica]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
dǎo fēng............  [AS-Academia Sinica]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
insulair............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
Insular (British Isles Medieval style)............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.................................................................  AATA database (2002-) 145648 checked 26 January 2012
.................................................................  Calkins, Illuminated Books (1983) 30
.................................................................  Hubert et al., Europe of the Invasions (1969) 353
.................................................................  Ohlgren, Insular and Anglo-Saxon Illuminated Manuscripts (1986)
Isleño............  [CDBP-SNPC Preferred]
.................  Bango y Abad, Arte Medieval I (1996) I:51
tao feng............  [AS-Academia Sinica]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
............  AATA database (2002-) 145648 checked 26 January 2012
............  RILA, Subject Headings (1975-1990) Insular - source AAT; Insular art
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust