The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300021012
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300021012

 

Record Type: concept
Ringerike Style (Viking, Scandinavian Medieval styles, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Refers to a style of Scandinavian art dating from the 11th century. The term is derived from the geological name for the sandstone beds around Oslo, Norway, which were apparently the source of stone for many carvings in this style, though the stone was often carved elsewhere. The style probably developed in Danish centers and spread broadly in Scandinavia, England, and Ireland. The style continues to employ the earlier Mammen animal motifs, with innovations influenced by Anglo-Saxon and Ottonian ornament. The style is often characterized by plant motifs with stems arranged in strict axiality and intertwining tendrils, and by compositional schemes that are asymmetrical and have an additive character.
 
Terms:
Ringerike Style (preferred,C,U,English-P,D,U,A)
Ringerike (C,U,English,UF,U,U)
Ringerike-Style (C,U,English,UF,U,U)
靈厄里克風格 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
líng è lǐ kè fēng gé (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
ling e li ke feng ge (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
ling e li k'o feng ko (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
Ringerikestijl (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Estilo Ringerike (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of European
............ European (G)
Hierarchy of Medieval styles and periods
................ Medieval styles and periods (G)
Hierarchy of Medieval (European)
.................... Medieval (European) (G)
Hierarchy of Medieval regional styles
........................ Medieval regional styles (G)
Hierarchy of Northern European Medieval styles
............................ Northern European Medieval styles (G)
Hierarchy of Scandinavian Medieval styles
................................ Scandinavian Medieval styles (G)
Hierarchy of Viking
.................................... Viking (G)
Hierarchy of Ringerike Style
........................................ Ringerike Style (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指始自西元十一世紀斯堪地那維亞的藝術風格,此詞源自挪威奧斯陸附近沙岩床的地質學名稱,此種沙岩床顯然是此種風格石雕的素材,雖然在其他地區也會取此種砂岩製作雕刻。此風格大致發展於丹麥中心區域,再廣傳至斯堪地那維亞、英格蘭和愛爾蘭。延續早期馬門風格裡的動物母題,並加入盎格魯撒克遜和奧托裝飾所帶來的創新性。此風格常見莖部呈現完全對稱且鬚蔓糾纏的植物母題,加上不對稱、附加性的構圖模式。 
Dutch ..... Verwijst naar een stijl in de Scandinavische kunst uit de 11de eeuw. De term is ontleend aan de geologische naam van de zandstenen bodemlagen rond Oslo, waar klaarblijkelijk het steen vandaan kwam dat werd gebruikt voor veel sculpturen in deze stijl, hoewel deze vaak elders werden vervaardigd. De stijl ontwikkelde zich waarschijnlijk in Deense centra en verspreidde zich over heel Scandinavië, Engeland en Ierland. De stijl maakte nog steeds gebruik van de vroegere dierenmotieven uit de Mammenstijl, met vernieuwingen die waren beïnvloed door Anglo-Saksische en Ottoonse ornamentiek. De stijl kenmerkt zich doorgaans door plantenmotieven waarbij de stengels in strikt axiale en dooreengevlochten strengen zijn gearrangeerd, en door compositorische, asymmetrische ontwerpen met een additief karakter. 
Spanish ..... Se refiere a un estilo de arte escandinavo fechado en el siglo XI. El término deriva del nombre geológico para los depósitos de piedra arenisca cerca de Oslo, Noruega que al parecer fue la fuente de piedra para muchas esculturas en este estilo aunque la piedra fue a menudo tallada en otra parte. El estilo probablemente se desarrolló en centros daneses y se extendió ampliamente en Escandinavia, Inglaterra, y Irlanda. El estilo siguió empleando los motivos animales Mammen más antiguos, con innovaciones influenciadas por la ornamentación anglosajona y otoniana. El estilo se caracteriza frecuentemente por motivos de la plantas con tallos colocados en tijeretas entrelazadas y estricta axiliadad, y por diseños composicionales que son asimétricos y que tienen un carácter aditivo. 

Related concepts:
distinguished from ....  Urnes Style
..................................  (Viking, Scandinavian Medieval styles, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300020939]

Sources and Contributors:
靈厄里克風格............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
Estilo Ringerike............  [CDBP-SNPC Preferred]
.............................  TAA database (2000-)
ling e li ke feng ge............  [AS-Academia Sinica]
...................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
ling e li k'o feng ko............  [AS-Academia Sinica]
......................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
líng è lǐ kè fēng gé............  [AS-Academia Sinica]
...................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
Ringerike............  [VP]
....................  BHA Subject Headings (1985-) Ringerike (style)
....................  Getty Vocabulary Program rules
Ringerikestijl............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
Ringerike Style............  [VP Preferred]
.............................  Grove Dictionary of Art (1996) 32:517
.............................  Stone, Sculpture in Britain (1955) index
.............................  Zarnecki, Art of the Medieval World (1975) 202
Ringerike-Style............  [VP]
.............................  Graham-Campbell and Kidd, Vikings (1980) IND
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust