The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300120146
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300120146

 

Record Type: concept
Southeast Asian (Asian, <styles, periods, and cultures by region>, Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Refers to the cultures of the region of Asia situated east of the Indian subcontinent and south of China, encompassing the long-historied and ethnically diverse cultures of a continental mainland and a series of archipelagoes 700 miles to the east and south of the continent. In general, the arts in the region predominantly reflect religion, particularly the personality and character of Buddha and the Hindu gods, and history, particularly glorified heroes of national and mythic pasts. The Buddha image remains the central motif in sculptural and painting styles, while other minor or native figures from Buddhist, Islamic, and Hindu scriptures are sometimes reflected in mural works. Art in the region features tribal geometric and spiral patterns, Indian floral designs, and animal imagery based on local mythologies. A general penchant for themes of fantasy, human and divine beauty, and celebratory sensuality pervades the art of this region.
 
Terms:
Southeast Asian (preferred,C,U,English-P,D,U,A)
Asian, Southeast (C,U,English,UF,U,U)
Greater Indian (C,U,English,UF,U,U)
South-east Asian (C,U,English,UF,U,U)
Zuidoost-Aziatisch (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Asiático del sudeste (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of Asian
............ Asian (G)
Hierarchy of Southeast Asian
................ Southeast Asian (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar de culturen van de regio van Azië die is gesitueerd ten oosten van het Indiase subcontinent en ten zuiden van China, en die de oude, etnisch diverse culturen omvat van een continentaal vasteland en een reeks archipels ruim 11 kilometer ten oosten en zuiden van het vasteland. In het algemeen weerspiegelen de kunsten in de regio voornamelijk religieuze aspecten, met name de persoonlijkheid en het karakter van Boeddha en van de hindoegoden, en geschiedenis, met name verheerlijkte helden uit een nationaal en mythisch verleden. De Boeddha-voorstelling blijft het centrale motief in beeldhouwkundige en schilderkundige stijlen, terwijl andere, minder belangrijke of inheemse figuren uit boeddhistische, islamitische en hindoeïstische heilige geschriften soms worden weerspiegeld in muurschilderingen. Kunst in de regio wordt gekenmerkt door tribale geometrische en spiraalachtige patronen, Indiase bloemmotieven en dierenvoorstellingen die zijn gebaseerd op plaatselijke mythologieën. Een algemene voorliefde voor thema's die betrekking hebben op fantasie, menselijke en goddelijke schoonheid en feestelijke sensualiteit is prominent aanwezig in de kunst van deze regio. 

Sources and Contributors:
Asian, Southeast............  [VP]
.............................  Getty Vocabulary Program rules
Asiático del sudeste............  [CDBP-SNPC Preferred]
...................................  TAA database (2000-)
Greater Indian............  [VP]
.............................  Encyclopedia of World Art (1959-1987) Vol. 1, 239
Southeast Asian............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.............................  AATA database (2002-) 152323 checked 26 January 2012
.............................  Encyclopedia of World Art (1959-1987) Vol. 1, 239
.............................  Lee, History of Far Eastern Art (1982) 12
.............................  Moes, Southeast Asian Ceramics (1975) TITL
.............................  Trubner et al., Asiatic Art in the Seattle Museum (1973) TABC
South-east Asian............  [VP]
.............................  Sadie, New Grove Dictionary of Musical Instruments (1984) Vol. 3, 178
.............................  Sorsby, Asian Export Ceramics (1974) TITL
Zuidoost-Aziatisch............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...................................  AAT-Ned (1994-)
...................................  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 152323 checked 26 January 2012
............  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) Southeast Asian...
............  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Southeast Asia;" "Southeast Asian arts: Predominant artistic themes" Accessed 6/29/00; Southeast Asian...
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust