The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300379898
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300379898

 

Record Type: concept
vestal virgins (<ancient Greek and Roman clergy>, clergy, ... People (hierarchy name))

 

Note: Priestesses in ancient Roman religion who tended the state cult of Vesta, the goddess of the hearth; the cult existed from ca. 7th century BCE until it was banned in 394 CE by Theodosius I. Each vestal virgin served for 30 years, during which time she remained chaste and tended to the rituals of the temple, such as tending the perpetual fire in the Temple of Vesta, fetching water from a sacred spring, preparing ritual food, and officiating at the annual Vestalia festival. The virgins lived in the House of the Vestal Virgins on the Roman Forum, near the Temple of Vesta.
 
Terms:
vestal virgins (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
vestal virgin (C,U,English,UF,U,U)
vestals (C,U,English,UF,U,U)
vestaalse maagden (C,U,Dutch-P,D,U,U)
vestaalse maagd (C,U,Dutch,AD,U,U)
vestales (C,U,Latin-P,D,U,PN)
vestalis (C,U,Latin,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  H.HG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of People (hierarchy name)
.... People (hierarchy name) (G)
Hierarchy of people (agents)
........ people (agents) (G)
Hierarchy of <people by occupation>
............ <people by occupation> (G)
Hierarchy of <people in the humanities>
................ <people in the humanities> (G)
Hierarchy of <people in religion and related occupations>
.................... <people in religion and related occupations> (G)
Hierarchy of people in religion
........................ people in religion (G)
Hierarchy of clergy
............................ clergy (G)
Hierarchy of <ancient Greek and Roman clergy>
................................ <ancient Greek and Roman clergy> (G)
Hierarchy of vestal virgins
.................................... vestal virgins (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Priesteressen in de oude Romeinse religie die zorg droegen voor de staatscultus van Vesta, godin van de haard. Deze cultus bestond vanaf ongeveer de 7e eeuw v.Chr. totdat hij in 394 n.Chr. door Theodesius I werd verboden. Een vestaalse maagd had een dienst van dertig jaar. In die tijd bleef ze kuis en verzorgde ze de tempelrituelen, zoals het aanhouden van het eeuwige vuur, het halen van water uit een heilige bron, het voorbereiden van ritueel voedsel en het voorgaan in het jaarlijkse festival, de Vestalia. De maagden woonden in het Huis van de Vestaalse Maagden op het Forum Romanum, dicht bij de Tempel van Vesta. 

Sources and Contributors:
vestaalse maagd............  [RKD, AAT-Ned]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  UvA Talen
.............................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
vestaalse maagden............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
................................  AAT-Ned (1994-)
................................  UvA Talen
................................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
vestales............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
vestalis............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
vestals............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
vestal virgin............  [VP]
..........................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
vestal virgins............  [VP Preferred]
.............................  Catholic Encyclopedia [online] (2003-)
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.............................  Grove Art Online (2008-)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 9 November 2012
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust