The GettyResearch Institute
Research Home Tools Union List of Artist Names Source Record
Union List of Artist Names Source Record
New Search Previous Page Help
Source ID: 2100039863
Brief Citation: Haare Koninglyke Hoogheid Anna (1759)
Full Citation: Afbeelding van de kaamer en 't parade-bed waar op het lyk van Haare Koninglyke Hoogheid Anna, Kroon Princesse van Groot-Brittagne, Princesse Douairiere van Oranje en Nassau, ...geduurende verscheide dagen in de maand february 1759 ten toon is gesteld geweest : alles onder opzigt en directie van den heere De Lage, luytenant-collonel en intendant der gebouwen van Zyne Doorluchtige Hoogheid den heere Prince Erf-Stadhouder/naauwkeuriglyk nageteekent door den heere De Swart, architect van het hof, en in het koper gebragt, door de heer S. Fokke., In s'Gravenhage: Pierre Gosse Junior, boekverkooper van Z.D.H. den heere Erf-Stadhouder, 1759.
 
New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust