The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300379753
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300379753

 

Record Type: concept
fencing (martial art activity) (martial arts, <public and interactive activities>, ... Physical and Mental Activities (hierarchy name))

 

Note: The action or martial art of using specially designed swords as weapons of offense or defense, for sport or in a duel, incorporating defined methods of parries, attacks, and returns. Fencing is of Medieval, and possibly Ancient, origin; it has evolved into several distinct forms.
 
Terms:
fencing (martial art activity) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
schermen (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KQ

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Physical and Mental Activities (hierarchy name)
.... Physical and Mental Activities (hierarchy name) (G)
Hierarchy of physical activities
........ physical activities (G)
Hierarchy of <physical activities by specific context>
............ <physical activities by specific context> (G)
Hierarchy of <public and interactive activities>
................ <public and interactive activities> (G)
Hierarchy of martial arts
.................... martial arts (G)
Hierarchy of fencing (martial art activity)
........................ fencing (martial art activity) (G,U)

Additional Notes:
Dutch ..... De activiteit of de vechtkunst van het gebruik van speciaal ontworpen zwaarden ter aanval of verdediging, als sport of in een duel, waarbij vastgelegde methoden van pareren, aanvallen en terugslaan gehanteerd worden. Het schermen is van middeleeuwse of mogelijk nog oudere oorsprong, en het heeft zich ontwikkeld in een aantal verschillende vormen. 

Sources and Contributors:
fencing (martial art activity)............  [JPGM Preferred, VP Preferred]
.....................................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
.....................................................  Random House Unabridged Dictionary (1993)
.....................................................  Webster's Third New International Dictionary (2002)
schermen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  UvA Talen
.................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
 
Subject: .....  [JPGM, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust