The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300444366
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300444366

 

Record Type: concept
technical drawing (process) (drawing (image-making), <drawing and drawing techniques>, ... Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: The act and discipline of composing drawings that visually communicate how something functions or is constructed. The need for precise communication in the preparation of a functional document distinguishes technical drawing from the expressive drawing of the visual arts. Technical drawing is used for architecture and engineering. There are two methods of technical drawing: manual or by instrument and computer aided design.
 
Terms:
technical drawing (process) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
technisch tekenen (C,U,Dutch-P,D,U,U)
desenho técnico (C,U,Portuguese-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of <image-making processes and techniques>
............ <image-making processes and techniques> (G)
Hierarchy of <drawing and drawing techniques>
................ <drawing and drawing techniques> (G)
Hierarchy of drawing (image-making)
.................... drawing (image-making) (G)
Hierarchy of technical drawing (process)
........................ technical drawing (process) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Het ambacht van het maken van tekeningen volgens geldende normen en voorschriften. In tegenstelling tot "vrij tekenen" dat een kunstvorm is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werktuigbouwkundig tekenen, elektrotechnisch tekenen en civieltechnisch (=bouwkundig) tekenen. Technisch tekenen kan op 2 manieren gebeuren, namelijk handmatig of machinaal, maar ook met behulp van de computer ontwerpen (CAD) of kortweg computerondersteund ontwerpen. 
Portuguese ..... O ato e a disciplina de compor desenhos que comunicam visualmente como algo funciona ou é construído. A necessidade de uma comunicação precisa na elaboração de um documento funcional distingue o desenho técnico do desenho expressivo das artes plásticas. Desenho técnico é usado para arquitetura e engenharia. Existem dois métodos de desenho técnico: manual ou por instrumento e desenho assistido por computador. 

Sources and Contributors:
desenho técnico............  [CVAA-BR Preferred]
.............................  CVAA-BR Consortium (2020-)
technical drawing (process)............  [ANET, VP Preferred]
...............................................  Anet, working group AAT
...............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) 'drawing' accessed July 2021
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
technisch tekenen............  [ANET Preferred, VP]
................................  Anet, working group AAT
................................  Meyer, Techisch tekenen: bundeling van bestaande normen (1947)
................................  van Haaften, Uit de hand: schets-vaardigheden in de bouwkundestudie (2012)
 
Subject: .....  [ANET, CVAA-BR, VP]
............  CVAA-BR Consortium (2020-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Anet, working group AAT
Dutch .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT
Portuguese .......... [CVAA-BR]
.......... CVAA-BR Consortium (2020-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust