The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300404840
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300404840

 

Record Type: concept
rebuilding sites (sites (locations), <complexes by function>, ... Built Environment (hierarchy name))

 

Note: Sites upon which one building is built, altered through major accretion to become a different building, or rebuilt as a different building over time, but still retaining the same function and often the same name. The term is often, but not exclusively, used for archaeological sites having this characteristic; refers to both the site and the sum of structures that have occupied the site over time. Examples include the Aztec Templo Mayor, which was rebuilt six times on the same site, and the Temple of Jerusalem, also rebuilt several times on the same site, and Stonehenge, altered through accretion over centuries. To refer in general to a site where a building is or was located, whether or not the building is under construction, use "building sites."
 
Terms:
rebuilding sites (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
rebuilding site (C,U,English,AD,U,SN)
sites, rebuilding (C,U,English,UF,U,U)
herbouwsites (C,U,Dutch-P,D,T,U)
herbouwsite (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.RG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Built Environment (hierarchy name)
.... Built Environment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Built Complexes and Districts (hierarchy name)
........ Built Complexes and Districts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of complexes (buildings and sites)
............ complexes (buildings and sites) (G)
Hierarchy of <complexes by function>
................ <complexes by function> (G)
Hierarchy of sites (locations)
.................... sites (locations) (G)
Hierarchy of rebuilding sites
........................ rebuilding sites (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Sites waarop een gebouw is gebouwd, dat door grootschalige bijbouw een ander gebouw wordt, of dat is herbouwd tot een ander gebouw, maar wel dezelfde functie heeft behouden en vaak nog dezelfde naam draagt. De term wordt vaak, maar niet uitsluitend, gebruikt voor archeologische sites met dit kenmerk, en verwijst zowel naar de site als naar alle constructies die in de loop van de tijd op de site hebben gestaan. Voorbeelden zijn de Azteekse Templo Mayor, die zesmaal op dezelfde site herbouwd is, de joodse tempel in Jeruzalem, eveneens meerdere malen op dezelfde site herbouwd, en Stonehenge, dat in de loop der eeuwen is gegroeid. Gebruik 'bouwterreinen' om in het algemeen te verwijzen naar een site waar zich een gebouw bevindt of bevonden heeft, of waar de bouw nog aan de gang is.  

Sources and Contributors:
herbouwsite............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
herbouwsites............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
rebuilding site............  [VP]
.............................  McClintock, Cyclopaedia of Biblical Literature (1889)
rebuilding sites............  [VP Preferred]
.............................  Bernardi and Esposito, For a History of Deconstruction (2012)
.............................  Callaway and Ellinger, Early Bronze Age Sanctuary (1972)
.............................  Mannakkara and Wilkinson, Post-Disaster Structural Improvements (2013)
.............................  McClintock, Cyclopaedia of Biblical Literature (1889)
sites, rebuilding............  [VP]
................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  UvA Talen
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Bernardi and Esposito, For a History of Deconstruction (2012)
.......... McClintock, Cyclopaedia of Biblical Literature (1889)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust