The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300391473
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300391473

 

Record Type: concept
Precambrian (geologic time scale, <styles, periods, and cultures by general era>, Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Period of the geologic time scale that extends from about 4.6 billion years ago, from the Earth's formation, to the beginning of the Cambrian Period, 542 million years ago. The Precambrian represents more than 80 percent of the total geologic record, and contains the earliest evidence for the advent of life; microfossils that resemble algae, cysts of flagellates, tubes interpreted to be the remains of filamentous organisms, and mounded colonies of photosynthetic bacteria called stromatolites.
 
Terms:
Precambrian (preferred,C,U,English-P,D,U,N)
Precambrian time (C,U,English,UF,U,U)
precambrium (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by general era>
........ <styles, periods, and cultures by general era> (G)
Hierarchy of geologic time scale
............ geologic time scale (G)
Hierarchy of Precambrian
................ Precambrian (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De tijdspanne op de geologische tijdschaal van ongeveer 4,6 miljard jaar geleden, toen de aarde gevormd werd, tot het begin van het cambrium 542 miljoen jaar geleden. Het precambrium beslaat meer dan tachtig procent van het geologisch archief en bevat het vroegste bewijsmateriaal voor het ontstaan van leven: op algen lijkende microfossielen, cysten van zweepdiertjes, kokers die naar men denkt de overblijfselen van draderige organismen zijn, en opgehoopte koloniĆ«n van fotosynthetische bacteriĆ«n die stromatolieten worden genoemd. 

Related concepts:
preceded ....  Cambrian
................  (Paleozoic, Phanerozoic, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300391263]

Sources and Contributors:
Precambrian............  [VP Preferred]
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 10 July 2014
.......................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 10 July 2014
.......................  University of California Museum of Paleontology [online] (2000-) accessed 10 July 2014
Precambrian time............  [VP]
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
precambrium............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  UvA Talen
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 10 July 2014
.......... University of California Museum of Paleontology [online] (2000-) accessed 10 July 2014
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust