The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300451673
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300451673

 

Record Type: concept
Noh (musical theater, music (performing arts genre), ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Important form of classical Japanese dance drama that has been performed since the 14th century. It is often based on stories from traditional literature with a supernatural being transformed into human form as a hero telling a story. Noh integrates masks, costumes and various props into a dance-based performance, Emotions are mainly conveyed through stylised conventional gestures.
 
Terms:
Noh (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
Noh (Dutch-P,D,U,U)
Noh-drama (C,U,Dutch,UF,U,PN)
noh-spel (C,U,Dutch,UF,U,U)
noh-theater (C,U,Dutch,UF,U,U)
noh-kyogen theater (C,U,Dutch,UF,U,U)
no (C,U,Dutch,UF,U,U)
Noh-plays (C,U,English,UF,U,U)
Théâtre Nô-kyogen (C,U,French,UF,U,U)
(C,U,French,UF,U,U)
theatre nô (C,U,English,UF,U,U)
No (C,U,German,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <concepts in the arts and humanities>
........ <concepts in the arts and humanities> (G)
Hierarchy of <genres in literature and performing arts>
............ <genres in literature and performing arts> (G)
Hierarchy of <genres for performing arts>
................ <genres for performing arts> (G)
Hierarchy of music (performing arts genre)
.................... music (performing arts genre) (G)
Hierarchy of musical theater
........................ musical theater (G)
Hierarchy of Noh
............................ Noh (G)

Additional Parents:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Literary and Performing Arts Works (hierarchy name)
........ Literary and Performing Arts Works (hierarchy name) (G)
Hierarchy of dances (performing arts compositions)
............ dances (performing arts compositions) (G)
Hierarchy of Noh
................ Noh (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Belangrijke vorm van klassiek Japans dansdrama dat sinds de 14e eeuw wordt opgevoerd. Het is vaak gebaseerd op verhalen uit de traditionele literatuur met een bovennatuurlijk wezen getransformeerd in menselijke vorm als een held die een verhaal vertelt. Noh integreert maskers, kostuums en verschillende rekwisieten in een op dans gebaseerde voorstelling, Emoties worden voornamelijk overgebracht door gestileerde conventionele gebaren. 

Sources and Contributors:
nô............  [VP]
...........  Anet, working group AAT
...........  Midzomerdans, Ete de la danse 14-IX-(1976)
no............  [VP]
...........  Anet, working group AAT
No............  [VP]
...........  Anet, working group AAT
...........  Perzynski, Japanische Masken (1925)
Noh............  [ANET Preferred, VP Preferred]
...........  Anet, working group AAT
...........  Midzomerdans, Ete de la danse 14-IX-(1976)
...........  Mishima, Vijf moderne Noh-spelen (1966)
Noh-drama............  [ANET, VP]
....................  Anet, working group AAT
noh-kyogen theater............  [VP]
...................................  Anet, working group AAT
Noh-plays............  [VP]
....................  Anet, working group AAT
....................  Toyoichiro, Japanese noh plays (1934)
noh-spel............  [VP]
.................  Anet, working group AAT
noh-theater............  [VP]
.......................  Anet, working group AAT
theatre nô............  [VP]
.......................  Anet, working group AAT
Théâtre Nô-kyogen............  [VP]
................................  Anet, working group AAT
 
Subject: .....  [ANET, VP]
 
Note:
English .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT
Dutch .......... [VP]
.......... Anet, working group AAT

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust