The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300411340
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300411340

 

Record Type: concept
interpretive divination (divination, occult sciences, ... Disciplines (hierarchy name))

 

Note: Method of divination in which the diviner creates a pattern to interpret rather than looking for omens in nature or other existing phenomena or things. Examples of interpretive divination include casting lots and reading tea leaves.
 
Terms:
interpretive divination (preferred,C,U,English-P,D,U,N)
divination, interpretive (C,U,English,UF,U,U)
interpretatieve divinatie (C,U,Dutch-P,D,T,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KD

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Disciplines (hierarchy name)
.... Disciplines (hierarchy name) (G)
Hierarchy of disciplines (concept)
........ disciplines (concept) (G)
Hierarchy of occult sciences
............ occult sciences (G)
Hierarchy of divination
................ divination (G)
Hierarchy of interpretive divination
.................... interpretive divination (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Methode van divinatie waarbij de waarzegger zelf een patroon maakt dat kan worden ge├»nterpreteerd, in plaats van naar voortekenen in de natuur of andere bestaande verschijnselen of dingen te kijken. Voorbeelden zijn het trekken van loten en het lezen van theeblaadjes.  

Sources and Contributors:
divination, interpretive............  [VP]
.........................................  Getty Vocabulary Program rules
interpretatieve divinatie............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
............................................  AAT-Ned (1994-)
interpretive divination............  [VP Preferred]
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.........................................  Peek, African Divination Systems (1991)
.........................................  Place, Astrology and Divination (2009) 42; 82 ff.
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  UvA Talen
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... Place, Astrology and Divination (2009)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust