The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300379558
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300379558

 

Record Type: concept
field archaeology (archaeology, social sciences, ... Disciplines (hierarchy name))

 

Note: Refers to the identification and study of archaeological sites without recourse to excavation. Archaeological fieldwork encompasses the battery of non-destructive techniques undertaken when searching for sites in the course of a field survey. Such research done in the field is published as field reports.
 
Terms:
field archaeology (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
fieldwork (archaeology) (C,U,English,UF,U,U)
field archeology (C,U,English,UF,U,U)
archaeology, field (C,U,English,UF,U,U)
veldarcheologie (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KD

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Disciplines (hierarchy name)
.... Disciplines (hierarchy name) (G)
Hierarchy of disciplines (concept)
........ disciplines (concept) (G)
Hierarchy of social sciences
............ social sciences (G)
Hierarchy of archaeology
................ archaeology (G)
Hierarchy of field archaeology
.................... field archaeology (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar het vinden en bestuderen van archeologische sites zonder opgravingen. In archeologisch veldwerk worden allerlei niet-destructieve technieken gebruikt bij het zoeken naar sites tijdens veldonderzoek. Dergelijk onderzoek wordt gepubliceerd in de vorm van veldrapporten. 

Sources and Contributors:
archaeology, field............  [VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
field archaeology............  [GCI Preferred, VP Preferred]
................................  AATA database (2002-) accessed 9 October 2012
................................  Encyclopedia of Archaeology [online] (2008) accessed 9 October 2012
................................  Journal of Field Archaeology (1974-) title
................................  Smithsonian Museum Conservation Institute [online] (2012-) accessed 9 October 2012
field archeology............  [VP]
.............................  AATA database (2002-) accessed 9 October 2012
.............................  Getty Vocabulary Program rules
fieldwork (archaeology)............  [VP]
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 9 October 2012
veldarcheologie............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  UvA Talen
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [GCI, VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 9 October 2012
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 9 October 2012
.......... Encyclopedia of Archaeology [online] (2008) accessed 9 October 2012
.......... Journal of Field Archaeology (1974-) title
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust