The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300386867
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300386867

 

Record Type: concept
Semitic (culture) (Near Eastern (Early Western World), Early Western World, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Cultures of peole having related languages, presumably derived from a common language, generally including the Arabs, Akkadians, Canaanites, some Ethiopians, and Aramaean tribes including Hebrews. Mesopotamia, the western coast of the Mediterranean, the Arabian Peninsula, and the Horn of Africa have all been proposed as possible sites for the prehistoric origins of Semitic-speaking peoples, but no location has been definitively established. By 2500 BCE Semitic-speaking peoples had become widely dispersed throughout western Asia. In Phoenicia they became seafarers. In Mesopotamia they blended with the civilization of Sumer. The Hebrews settled with other Semitic-speaking peoples in Palestine.
 
Terms:
Semitic (culture) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
Semmetic (C,U,English,UF,U,U)
Semite (C,U,English,UF,U,U)
semitisch (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of Early Western World
............ Early Western World (G)
Hierarchy of Near Eastern (Early Western World)
................ Near Eastern (Early Western World) (G)
Hierarchy of Semitic (culture)
.................... Semitic (culture) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Culturen van volkeren met verwante talen, vermoedelijk afgeleid van een gemeenschappelijke taal. In het algemeen worden hiertoe de Arabieren, Akkadiërs, Kanaänieten, sommige Ethiopiërs en Aramese stammen gerekend, inclusief de Hebreeërs. Mesopotamië, de oostelijke kusten van het Middellandse Zeegebied, het Arabisch Schiereiland en de Hoorn van Afrika zijn voorgesteld als mogelijke prehistorische bakermat van de Semitisch sprekende volkeren, maar van geen locatie is dit definitief vastgesteld. In 2500 v.Chr. hadden de Semitisch sprekende volkeren zich wijd over West-Azië verbreid. In Fenicië werden ze zeevaarders. In Mesopotamië vermengden ze zich met de beschaving van de Soemeriërs. De Hebreeërs vestigden zich met andere Semitisch sprekende volkeren in Palestina. 

Related concepts:
characterized by ....  Semitic language (language)
..............................  (<temporary alphabetical list: languages and writing systems>, <languages and writing systems by specific type>, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300389236]

Sources and Contributors:
Semite............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
Semitic (culture)............  [VP Preferred]
................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
................................  Grove Art Online (2008-)
................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
................................  ULAN Nationality List (1993-)
semitisch............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
....................  AAT-Ned (1994-)
....................  UvA Talen
Semmetic............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust