The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300343590
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300343590

 

Record Type: concept
standard script (Chinese script) (Chinese scripts, <scripts by form>, ... Components (hierarchy name))

 

Note: Chinese script that is a simplified stylization of clerical script; the clerical script was transformed into a more fluent and easily written form. Characterized by clear-cut corners and straight strokes of varying thickness, this script emerged by the end of the Han Dynasty, and became popular during the Wei, Jin and Southern and Northern periods. It underwent its most vital period of development and was the most important type of script during the Tang dynasty (618-907), when a successful career in the civil service depended in part on skill as a calligrapher. It remains the standard script in use today and the model for public function and printed type.
 
Terms:
standard script (Chinese script) (preferred,C,U,English-P,D,U)
regular script (C,U,English,AD,U)
kaishu (C,U,English,UF,U,U)
kaishu (Chinese (transliterated),UF,U,U)
block script (Chinese script) (C,U,English,UF,U,U)
kai-shu (C,U,English,UF,U,U)
楷書 (C,U,Chinese (traditional)-P,UF,U)
kǎi shū (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U)
kǎi shū (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin),UF,U,U)
kai shu (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U)
k'ai shu (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U)
regulier schrift (C,U,Dutch-P,D,U,U)
standaardschrift (C,U,Dutch,UF,U,U)

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Components (hierarchy name)
.... Components (hierarchy name) (G)
Hierarchy of components (objects parts)
........ components (objects parts) (G)
Hierarchy of <components by specific context>
............ <components by specific context> (G)
Hierarchy of information form components
................ information form components (G)
Hierarchy of <script and type forms>
.................... <script and type forms> (G)
Hierarchy of scripts (writing)
........................ scripts (writing) (G)
Hierarchy of <scripts by form>
............................ <scripts by form> (G)
Hierarchy of Chinese scripts
................................ Chinese scripts (G,U)
Hierarchy of standard script (Chinese script)
.................................... standard script (Chinese script) (G,U)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 由隸書演變而成。產生於漢末,盛行於魏晉南北朝,至唐代達到鼎盛,至今仍為日常生活中最普遍使用的書體。書體特色為:結體方正,一筆一畫皆有定式,筆畫清楚易識,兼具實用及美觀性質。 
Dutch ..... Chinees schrift dat een vereenvoudigde, gestileerde vorm van het klerkenschrift is; het klerkenschrift werd getransformeerd tot een vloeiender, eenvoudiger te schrijven schrift. Het script, gekenmerkt door scherpe hoeken en rechte halen van uiteenlopende dikte, ontstond aan het eind van de Han-dynastie en werd populair tijdens de Wei-, Jin-, Zuidelijke en Noordelijke perioden. Het beleefde zijn meest vitale ontwikkeling en was de belangrijkste schriftsoort tijdens de Tang-dynastie (618-907), toen een succesvolle loopbaan in het ambtenarenapparaat gedeeltelijk afhankelijk was van kalligrafische vaardigheden. Het is nog altijd als standaardschrift in gebruik en dient als model voor publieke functies en gedrukt schrift. 

Sources and Contributors:
楷書............  [AS-Academia Sinica]
...........  TELDAP database (2009-)
...........  中國文物大辭典
...........  故宮後設資料需求規格書
...........  書法辭典
...........  雄獅中國美術辭典
block script (Chinese script)............  [VP]
..................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
kǎi shū............  [AS-Academia Sinica]
.................  TELDAP database (2009-)
kai shu............  [AS-Academia Sinica]
.................  TELDAP database (2009-)
k'ai shu............  [AS-Academia Sinica]
.................  TELDAP database (2009-)
kaishu............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 17 March 2011
kai-shu............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
kǎi shū............  [AS-Academia Sinica]
.................  TELDAP database (2009-)
regular script............  [AS-Academia Sinica, VP]
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.............................  TELDAP database (2009-)
regulier schrift............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
standaardschrift............  [RKD, AAT-Ned]
.............................  AAT-Ned (1994-)
standard script (Chinese script)............  [AS-Academia Sinica Preferred, VP Preferred]
.....................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "kaishu," accessed 17 March 2011
.....................................................  Freer Gallery and Sackler Gallery, Smithsonian [online] (2003-)
.....................................................  TELDAP database (2009-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Calligraphy Dictionary (1989)
............  Chinese Art Dictionary (1989)
............  Dictionary of Chinese Historical Relics (2008)
............  http://www.ikleerchinees.nl/alles-over-chinese-taal/het-karakterschrift/
 
Note:
English .......... [AS-Academia Sinica, VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... TELDAP database (2009-) Taiwan e-Learning & Digital Archives Program.
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust