The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300343580
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300343580

 

Record Type: concept
great seal script (seal script, Chinese scripts, ... Components (hierarchy name))

 

Note: Chinese script narrowly defined as the writing carved on stones dated before the Qin dynasty (221-206 BCE), as represented by Zhou wen. Appearing around the Zhou dynasty, the great seal script evolved from the oracle bone script, but the character structures became neater and tidier. The term is used generally for all writings made before the Qin, including oracle bone inscriptions, bronze inscriptions, Zhou wen, and those used in the Six States during the Eastern Zhou.
 
Terms:
great seal script (preferred,C,U,English-P,D,U)
great-seal script (C,U,English,UF,U,U)
large seal script (C,U,English,UF,U,U)
da zhuanshu (C,U,English,UF,U,U)
dazhuan (C,U,English,UF,U,U)
ta-chuan (C,U,English,UF,U,U)
大篆 (C,U,Chinese (traditional)-P,UF,U)
dà zhuàn (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U)
da zhuan (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U)
ta chuan (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U)
groot zegelschrift (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Components (hierarchy name)
.... Components (hierarchy name) (G)
Hierarchy of components (objects parts)
........ components (objects parts) (G)
Hierarchy of <components by specific context>
............ <components by specific context> (G)
Hierarchy of information form components
................ information form components (G)
Hierarchy of <script and type forms>
.................... <script and type forms> (G)
Hierarchy of scripts (writing)
........................ scripts (writing) (G)
Hierarchy of <scripts by form>
............................ <scripts by form> (G)
Hierarchy of Chinese scripts
................................ Chinese scripts (G,U)
Hierarchy of seal script
.................................... seal script (G,U)
Hierarchy of great seal script
........................................ great seal script (G,U)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 狹義專指先秦時期,以籀文為代表的石刻文字。約出現於周朝,由甲骨文演變而來,字體結構趨於整齊。廣義的大篆包括了甲骨文、金文、籀文和春秋戰國時通行於六國的文字。 
Dutch ..... Chinees schrift dat in strikte zin wordt gedefinieerd als het schrift dat werd gegraveerd in stenen die dateren van vóór de Qin-dynastie (221-206 v.Chr.), zoals gerepresenteerd door Zhou wen. Het grote zegelschrift, dat ontstond rond de Zhou-dynastie, kwam voort uit het orakelbeenschrift, maar met elegantere en regelmatigere karakterstructuren. De term wordt in algemene zin gebruikt voor alle geschriften vóór het Qin-tijdperk, met inbegrip van inscripties op orakelbeenderen, bronsinscripties, Zhou wen en die van de Strijdende Staten in de Oostelijke Zhou-periode. 

Related concepts:
distinguished from ....  small seal script
..................................  (seal script, Chinese scripts, ... Components (hierarchy name)) [300343589]

Sources and Contributors:
大篆............  [AS-Academia Sinica]
...........  TELDAP database (2009-)
...........  中國文物大辭典
...........  書法辭典
...........  雄獅中國美術辭典
dà zhuàn............  [AS-Academia Sinica]
.................  TELDAP database (2009-)
da zhuan............  [AS-Academia Sinica]
.................  TELDAP database (2009-)
dazhuan............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
da zhuanshu............  [VP]
.......................  Grove Art Online (2008-)
great seal script............  [AS-Academia Sinica Preferred, VP]
................................  Grove Art Online (2008-) "China: art training," accessed 18 March 2011
................................  Qi et al, Chinese Characters Then and Now (2004)
................................  TELDAP database (2009-)
great-seal script............  [VP]
................................  Tseng, History of Chinese Calligraphy (1993)
groot zegelschrift............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...................................  AAT-Ned (1994-)
large seal script............  [VP]
................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
ta chuan............  [AS-Academia Sinica]
.................  TELDAP database (2009-)
ta-chuan............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Calligraphy Dictionary (1989)
............  Chinese Art Dictionary (1989)
............  Dictionary of Chinese Historical Relics (2008)
 
Note:
English .......... [AS-Academia Sinica, VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... TELDAP database (2009-)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust