The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300343578
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300343578

 

Record Type: concept
clerical script (Chinese scripts, <scripts by form>, ... Components (hierarchy name))

 

Note: An ancient Chinese calligraphic script developed during the Han dynasty (206 BC to 200 CE) and widely adopted for official and educational purposes. It developed from seal script (zhuanshu), originating in the brush writing of the later Zhou and Qin dynasties. It first appeared in the Qin Dynasty (221-226 BCE), and came into its mature form during the Eastern Han dynasty (late 3rd century BCE). Though somewhat square and angular, with strong emphasis on the horizontal strokes, the lishu is a truly calligraphic script type, making full use of the flexible brush to modulate the thickness of the line. Many Han examples survive, written with a brush on bamboo slips or carved in stone. Characters were approximately uniform in size and evenly spaced within a composition, but the construction of characters and individual strokes varied greatly. The main characteristics of the clerical script are its angular strokes, which replaced the rounded lines in the seal script, and its simplified character structures, which defied the six principles of Chinese characters. Clerical script laid the foundation for the development of later scripts, including the standard or regular script, the running or semi-cursive script, and the cursive script. A prisoner Cheng Miao is said to have created this script, and the new style of writing became popular among prison workers for clerical documents and transcriptions. At the end of the Han dynasty the lishu developed into the more supple and fluent kaishu.
 
Terms:
clerical script (preferred,C,U,English-P,D,U)
lishu (C,U,English,UF,U,U)
lishu (Dutch,UF,U,U)
li-shu (C,U,English,UF,U,U)
chancery script (C,U,English,UF,U,U)
隸書 (C,U,Chinese (traditional)-P,UF,U)
lì shū (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U)
li shu (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles),UF,U,U)
li shu (Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U)
klerkenschrift (C,U,Dutch,D,U,U)

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Components (hierarchy name)
.... Components (hierarchy name) (G)
Hierarchy of components (objects parts)
........ components (objects parts) (G)
Hierarchy of <components by specific context>
............ <components by specific context> (G)
Hierarchy of information form components
................ information form components (G)
Hierarchy of <script and type forms>
.................... <script and type forms> (G)
Hierarchy of scripts (writing)
........................ scripts (writing) (G)
Hierarchy of <scripts by form>
............................ <scripts by form> (G)
Hierarchy of Chinese scripts
................................ Chinese scripts (G,U)
Hierarchy of clerical script
.................................... clerical script (G,U)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 由篆書演進的書體,始於秦而成熟於東漢,於文書、抄寫等隸役中普遍使用,傳由犯罪的徒隸程邈所造而得名。書體特色是將篆書的圓轉筆畫改為方折,簡化字形及筆畫,突破六書造字原則,是楷、行、草書體的基礎。 
Dutch ..... Een oud Chinees kalligrafisch schrift dat ontstond tijdens de Han-dynastie (206 v.Chr. tot 200 n.Chr.) en op grote schaal werd ingevoerd voor officiële en onderwijsdoeleinden. Het kwam voort uit het zegelschrift (zhuanshu), ontstaan in het penseelgeschriften van de latere Zhou- en Qin-dynastieën. Het verscheen voor het eerst tijdens de Qin-dynastie (221-226 v.Chr.) en kwam tot wasdom tijdens de Oostelijke Han-dynastie (late 3de eeuw v.Chr.). Hoewel enigszins vierkant en hoekig, met sterke nadruk op de horizontale halen, is het lishu is een echt kalligrafische schriftsoort, waarbij volledig gebruik wordt gemaakt van de buigzame penseel om de dikte van de lijn te moduleren. Er zijn veel voorbeelden uit de Han-periode overgeleverd, die met een penseel op bamboestroken zijn geschreven of in steen zijn gegraveerd. De karakters waren ongeveer van gelijke grootte en werden met gelijke tussenruimtes in een compositie geplaatst, maar de constructie van de karakters en de afzonderlijke halen varieerde sterk. De voornaamste kenmerken van het klerkenschrift zijn de hoekige halen, die de geronde lijnen van het zegelschrift vervingen, en de vereenvoudigde karakterstructuren, die ingingen tegen de zes beginselen van Chinese karakters. Het klerkenschrift heeft het fundament gelegd voor de ontwikkeling van latere schriften, waaronder het standaard- of reguliere schrift, het lopende of semicursieve schrift en het cursieve schrift. Dit schrift zou zijn gemaakt door een gevangene, Cheng Miao, en de nieuwe schrijfstijl werd onder gevangenismedewerkers populair voor officiële documenten en transcripties. Aan het eind van de Han-dynastie ontwikkelde het lishu zich tot het soepeler en vloeiender geschreven kaishu. 

Sources and Contributors:
隸書............  [AS-Academia Sinica]
...........  TELDAP database (2009-)
...........  中國文物大辭典
...........  故宮後設資料需求規格書
...........  書法辭典
...........  雄獅中國美術辭典
chancery script............  [VP]
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
clerical script............  [AS-Academia Sinica Preferred, VP]
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 17 March 2011
.............................  Grove Art Online (2008-) "Deng Shiru ," accessed 17 March 2011
.............................  TELDAP database (2009-)
klerkenschrift............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
lì shū............  [AS-Academia Sinica]
.................  TELDAP database (2009-)
li shu............  [AS-Academia Sinica, VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 17 March 2011
.................  TELDAP database (2009-)
lishu............  [RKD, AAT-Ned, VP]
..............  AAT-Ned (1994-)
..............  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 17 March 2011
li-shu............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Calligraphy Dictionary (1989)
............  Chinese Art Dictionary (1989)
............  Dictionary of Chinese Historical Relics (2008)
............  R. Rossi, Geschenk van de goden, NBD Biblion Publishers, 2005
 
Note:
English .......... [AS-Academia Sinica, VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
.......... TELDAP database (2009-) The 1911 Edition Encyclopedia [online]. http://11.1911encyclopedia.org (21 July 2003).
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust