The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300310219
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300310219

 

Record Type: concept
Sarcopterygii (subclass) (Osteichthyes (class), Vertebrata (subphylum), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Class of vertebrate fish characterized by lobed paired fins with a fleshy base over a bony skeleton and joined to the body by a single bone, persisting notochord, internal nares, and two dorsal fins with separate bases as opposed to the single dorsal fin of ray-finned fishes. They are extremely ancient in origin, appearing in the Lower Devonian about 390,000,000 years ago. They gave rise to amphibians. In some classifications, it is listed as a class instead of a subclass. Recognition of the subclass or class Sarcopterygii is controversial because some ichthyologists believe that the two major groups, the Crossopterygii (including the rhipidistians and coelacanths) and the Dipnoi arose from independent origins, given that the current structures of the two groups are widely divergent. The primitive members, however, show several similarities, supporting the view that they had a common ancestor.
 
Terms:
Sarcopterygii (subclass) (preferred,C,U,English-P,D,L,N)
Sarcopterygii (subclass) (Latin-P,D,U,N)
Sarcopterygii (onderklasse) (Dutch-P,D,U,U)
lobe-finned fishes (C,U,English,AD,U,N)
lobed-finned fish (C,U,English,AD,U,N)
sarcopterygian (C,U,English,UF,U,N)
肉鰭魚亞綱 (亞綱) (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
肉鰭魚綱 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
肉鰭亞綱 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
ròu qǐ yú yǎ gāng (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
rou qi yu ya gang (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
jou ch'i yü ya kang (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Animalia (kingdom)
................ Animalia (kingdom) (G)
Hierarchy of Chordata (phylum)
.................... Chordata (phylum) (G)
Hierarchy of Vertebrata (subphylum)
........................ Vertebrata (subphylum) (G)
Hierarchy of Osteichthyes (class)
............................ Osteichthyes (class) (G)
Hierarchy of Sarcopterygii (subclass)
................................ Sarcopterygii (subclass) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 脊椎魚亞綱;特徵是擁有成對的葉狀肉鰭,鰭內有骨骼,肉鰭與身體由一根骨頭連接。肉鰭魚類終生具脊索和內鼻孔;與單一背鰭條鰭魚類不同之處在於,肉鰭魚類擁有兩個基底分離的背鰭。牠們的起源非常久遠,始見於約三億九千萬年前的泥盆紀時代;兩棲動物即是由肉鰭魚類演變而來。某些分類法將肉鰭魚類列為綱,而非亞綱。而肉鮨魚類究竟屬於亞綱或是綱仍具爭議性,有鑒於總鰭類(包括扇鰭魚與腔棘魚),與肺魚類現今的架構極為分歧,因此部份魚類學者認為,這兩大魚類的起源並不相同;然而,雙方的原始成員也有多處相似,支持了牠們擁有共同祖先的論點。 
Dutch ..... Klasse van gewervelde vissen die gelobde gepaarde vinnen hebben met een vlezige basis op een benig skelet. De vinnen zitten met één enkel bot aan het lichaam vast. De vissen hebben een blijvende chorda dorsalis, interne neusgaten en twee rugvinnen met gescheiden bases en niet zoals straalvinnige vissen een enkele rugvin. Deze onderklasse is zeer oud en verscheen in het Onder-Devoon, ongeveer 390 miljoen jaar geleden. Uit de onderklasse zijn amfibieën ontstaan. In sommige classificaties beschouwt men het als een klasse in plaats van een onderklasse. De erkenning van de onderklasse of klasse Sarcopterygii is controversieel, omdat sommige ichtyologen denken dat de twee grootste groepen, de Crossopterygii (waartoe de rhipidistia en de coelacanten behoren) en de Dipnoi, van verschillende voorouders afstammen, aangezien de huidige vormen van de twee groepen in hoge mate van elkaar verschillen. De primitieve soorten vertonen echter een aantal overeenkomsten, wat erop lijkt te duiden dat ze een gemeenschappelijke voorouder hadden.  

Sources and Contributors:
肉鰭魚亞綱 (亞綱)............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.......................  大英百科全書線上繁體中文版 August 14, 2012
肉鰭魚綱............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 August 14, 2012
肉鰭亞綱............  [AS-Academia Sinica]
...........  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 28 July, 2014 August 14, 2012
jou ch'i yü ya kang............  [AS-Academia Sinica]
...................................  TELDAP database (2009-)
lobed-finned fish............  [VP]
................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
lobe-finned fishes............  [VP]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
...................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
rou qi yu ya gang............  [AS-Academia Sinica]
................................  TELDAP database (2009-)
ròu qǐ yú yǎ gāng............  [AS-Academia Sinica]
................................  TELDAP database (2009-)
sarcopterygian............  [VP]
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
Sarcopterygii (subclass)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
.........................................  Animal Diversity Web (1995-) accessed 13 August 2008
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 13 August 2008
.........................................  Index to Organism Names (ION) (2001-) accessed 13 August 2008
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Animal Diversity Web (1995-) accessed 13 August 2008
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 13 August 2008
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust