The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300312373
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300312373

 

Record Type: concept
crate labels (labels (identifying artifacts), identifying artifacts, ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name))

 

Note: Labels applied to crates, usually wooden produce crates, to identify the contents and the grower, maker, or distributor of the fruit, vegetables, nuts, or other produce contained in the crates. Crate labels typically employ art and graphic design; they are often considered valuable by museums and collectors. The art of crate labels flourished in the late-19th through mid-20th century.
 
Terms:
crate labels (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
crate label (C,U,English,AD,U,SN)
labels, crate (C,U,English,UF,U,U)
條板箱標籤 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
tiáo bǎn xiāng biāo qiān (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
tiao ban xiang biao qian (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
t'iao pan hsiang piao ch'ien (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
kistetiketten (C,U,Dutch-P,D,U,U)
kistetiket (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.VW

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Information Forms (hierarchy name)
........ Information Forms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of information forms (objects)
............ information forms (objects) (G)
Hierarchy of information artifacts
................ information artifacts (G)
Hierarchy of <information artifacts by function>
.................... <information artifacts by function> (G)
Hierarchy of identifying artifacts
........................ identifying artifacts (G)
Hierarchy of labels (identifying artifacts)
............................ labels (identifying artifacts) (G)
Hierarchy of crate labels
................................ crate labels (G)

Additional Parents:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Information Forms (hierarchy name)
........ Information Forms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of information forms (objects)
............ information forms (objects) (G)
Hierarchy of information artifacts
................ information artifacts (G)
Hierarchy of <information artifacts by function>
.................... <information artifacts by function> (G)
Hierarchy of <declaratory and advertising artifacts>
........................ <declaratory and advertising artifacts> (G)
Hierarchy of crate labels
............................ crate labels (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 張貼於通常為木製農產品條板箱上的標籤,用於辨識條板箱的內容物以及箱內蔬菜、水果、堅果或其他農產品的栽種者、製造者或經銷商。條板箱標籤通常帶有美術和平面設計風格,博物館及收藏家經常重視其收藏價值。條板箱標籤藝術盛行於西元十九世紀晚期至二十世紀中期。 
Dutch ..... Labels die men aanbrengt op kisten, meestal van hout, waarin men producten vervoert, met daarop de naam van de kweker of de distributeur van het fruit, de groenten, de noten of de andere producten in de kisten. Gewoonlijk hebben de etiketten een kunstzinnig en grafisch ontwerp. Musea en verzamelaars beschouwen ze vaak als waardevolle objecten. De kunst van etiketten op kisten had haar bloeitijd tussen het eind van de negentiende en het midden van de twintigste eeuw. 

Sources and Contributors:
條板箱標籤............  [AS-Academia Sinica Preferred]
..............  AS-Academia Sinica data (2014-)
crate label............  [VP]
.......................  Salkin, California Label Art, 1900-1940 (1975)
crate labels............  [VP Preferred]
.......................  Christie's Online (2001-)
.......................  Grunwald, Encyclopedia of Collectibles (1978)
.......................  Salkin, California Label Art, 1900-1940 (1975)
.......................  Sotheby's Online (2001-)
kistetiket............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
kistetiketten............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
..........................  AAT-Ned (1994-)
labels, crate............  [VP]
..........................  Getty Vocabulary Program rules
tiao ban xiang biao qian............  [AS-Academia Sinica]
.........................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
tiáo bǎn xiāng biāo qiān............  [AS-Academia Sinica]
.........................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
t'iao pan hsiang piao ch'ien............  [AS-Academia Sinica]
...............................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grunwald, Encyclopedia of Collectibles (1978)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust