The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300078767
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300078767

 

Record Type: concept
front (positional attribute) (<positional attributes by portion of a whole>, positional attributes, ... Attributes and Properties (hierarchy name))

 

Note: Positional attribute used to describe something situated at or near the forward or most important part of something. To refer to those parts themselves, use "fronts" from the Components hierarchy. For the sense of facing the viewer, as a figure in a picture, use "frontal."
 
Terms:
front (positional attribute) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
voor (C,U,Dutch-P,D,U,U)
frente (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  D.DC

Hierarchical Position:

Hierarchy of Physical Attributes Facet
Physical Attributes Facet
Hierarchy of Attributes and Properties (hierarchy name)
.... Attributes and Properties (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <attributes and properties by specific type>
........ <attributes and properties by specific type> (G)
Hierarchy of positional attributes
............ positional attributes (G)
Hierarchy of <positional attributes by portion of a whole>
................ <positional attributes by portion of a whole> (G)
Hierarchy of front (positional attribute)
.................... front (positional attribute) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Te gebruiken om iets te beschrijven dat zich aan of bij de voorkant of het belangrijkste deel van iets bevindt. Gebruik 'voorkanten', uit de hiërarchie Onderdelen als verwijzing naar deze delen zelf. Gebruik 'frontaal' in de zin van naar de kijker toe gewend zijn, zoals een figuur in een schilderij. 
Spanish ..... Úsese para describir algo situado en o cerca de la parte delantera o más importante de algo. Para referirse a aquellas partes, use "frente" de la jerarquía Componentes. Para el sentido de enfrentar el espectador, como una figura en un cuadro, use "frontal." 

Related concepts:
distinguished from ....  frontal (positional attribute)
..................................  (<positional attributes by orientation>, positional attributes, ... Attributes and Properties (hierarchy name)) [300121961]
distinguished from ....  fronts (object portions)
..................................  (object portions (components by general context), <components by general context>, ... Components (hierarchy name)) [300190703]

Sources and Contributors:
frente............  [CDBP-SNPC Preferred]
.................  Malgorn, Diccionario Técnico (1996)
front (positional attribute)............  [VP Preferred]
...............................................  CDWA online (1995-)
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
...............................................  ROOT Thesaurus (1981)
...............................................  Webster's Third New International Dictionary (2002)
voor............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...........  AAT-Ned (1994-)
...........  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  O'Gorman, Henry Hobson Richardson (1974) 137; main elevations
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
............  Weidhass, Architectural Drafting and Design (1981) 41, published + decoordinated; front elevations
............  Zapt, Cyclopedia of Drawing (1907) 373, published + decoordinated; front elevations
 
Note:
English .......... [VP]
.......... CDWA online (1995-)
.......... Legacy AAT data
.......... Webster's Third New International Dictionary (2002)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust