The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300025578
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300025578

 

Record Type: concept
rhetoricians (<people in the humanities>, <people by occupation>, ... People (hierarchy name))

 

Note: Those studying or practicing the art of using eloquence for persuasive effect in public speaking and writing. Refers more specifically to those who study the principles and rules of composition formulated by ancient critics and interpreted by classical scholars for application to discourse in the vernacular.
 
Terms:
rhetoricians (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
rhetorician (C,U,English,AD,U,SN)
rhetorician's (C,U,English,AD,U,N)
rhetoricians' (C,U,English,AD,U,N)
修辭學家 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
修辭家 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
雄辯家 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
xiū cí xué jiā (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
xiu ci xue jia (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
hsiu tz'u hsüeh chia (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
redekunstenaars (C,U,Dutch-P,D,U,U)
redekunstenaar (C,U,Dutch,AD,U,U)
rederijker (C,U,Dutch,UF,U,U)
rederijkers (C,U,Dutch,UF,U,U)
retóricos (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
retórico (C,U,Spanish,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  H.HG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of People (hierarchy name)
.... People (hierarchy name) (G)
Hierarchy of people (agents)
........ people (agents) (G)
Hierarchy of <people by occupation>
............ <people by occupation> (G)
Hierarchy of <people in the humanities>
................ <people in the humanities> (G)
Hierarchy of rhetoricians
.................... rhetoricians (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 研究或在公眾演說與寫作中運用雄辯術的人。更具體地指研究寫作原理與規則的人,這些原理與規則是為了運用在以本國語進行論述,而由古老的評論與古典學者詮釋而成。 
Dutch ..... Zij die de redekunst bestuderen of beoefenen, de kunst om bij het publiekelijk spreken en schrijven welsprekendheid aan te wenden om te overtuigen. Verwijst meer specifiek naar degenen die de compositiebeginselen en -regels bestuderen die door critici uit de oudheid zijn geformuleerd en door classici zijn geïnterpreteerd voor toepassing op verhandelingen in de spreektaal. In de meest enge zin verwijst het naar de beoefenaar van de retorica die lid van een rederijkerskamer was: verenigingen die zich wijden aan de dichtkunst, toneelkunst en welsprekendheid en in de Zuidelijke Nederlanden opgericht vanaf het einde van in de 14de eeuw en een bloeitijd hadden tot midden de 17de eeuw en ook vandaag nog voortleven als gezelligheidsverenigingen en amateurgezelschappen. 
Spanish ..... Aquellos que estudian o ejercen el arte del uso de la elocuencia para persuadir efectos en discursos y escritos públicos. Se refiere de manera más específica a aquellos que estudian los principios y reglas de composición forladas por los críticos antiguos e interpretadas por estudiosos clásicos, para la aplicación de un discurso en lengua vernácula. 

Related concepts:
practice/study ....  rhetoric (discipline)
............................  (humanities, disciplines (concept), Disciplines (hierarchy name)) [300054298]

Sources and Contributors:
修辭學家............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  朗文當代大辭典 p. 1492
修辭家............  [AS-Academia Sinica]
...........  智慧藏百科全書網 December 9, 2011
...........  牛津當代大辭典 p. 1576
雄辯家............  [AS-Academia Sinica]
...........  中央研究院中英雙語知識本體詞網 December 9, 2011
...........  國立編譯館學術名詞資訊網 December 9, 2011
...........  智慧藏百科全書網 December 9, 2011
...........  牛津當代大辭典 p. 1576
hsiu tz'u hsüeh chia............  [AS-Academia Sinica]
...................................  TELDAP database (2009-)
redekunstenaar............  [RKD, AAT-Ned]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  Anet, working group AAT
redekunstenaars............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  Anet, working group AAT
rederijker............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  Anet, working group AAT
rederijkers............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  Anet, working group AAT
retórico............  [CDBP-SNPC Preferred, VP]
.................  Diccionario de la Real Academia Española (2001) 2:1965
retóricos............  [VP]
....................  Getty Vocabulary Program rules
rhetorician............  [VP]
.......................  Getty Vocabulary Program rules
rhetoricians............  [VP Preferred]
.......................  RILA, Subject Headings (1975-1990)
.......................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
rhetorician's............  [VP]
..........................  Getty Vocabulary Program rules
rhetoricians'............  [VP]
..........................  Getty Vocabulary Program rules
xiu ci xue jia............  [AS-Academia Sinica]
.............................  TELDAP database (2009-)
xiū cí xué jiā............  [AS-Academia Sinica]
.............................  TELDAP database (2009-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Anet, working group AAT
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust