The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300438835
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300438835

 

Record Type: concept
inland navigation (water transport, transportation, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Describes shipping with inland navigation vessels for the transportation of goods and people on rivers, lakes and other inland waterways. Inland navigation vessels are used to transport cargo from and to sea-going ships, but also for conveyance of goods and passengers between places that are connected by inland waterways.
 
Terms:
inland navigation (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
navigation, inland (C,U,English,UF,U,U)
binnenvaart (C,U,Dutch-P,D,U,PN)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <transportation and related concepts>
........ <transportation and related concepts> (G)
Hierarchy of transportation
............ transportation (G)
Hierarchy of water transport
................ water transport (G)
Hierarchy of inland navigation
.................... inland navigation (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De vaart met binnenschepen voor het vervoeren van goederen en/of personen op binnenwateren, stromen, rivieren, binnenzee├źn of meren, zowel in als buiten een land of landstreek. Binnenschepen vervoeren lading van en naar zeeschepen, maar een belangrijke functie is daarnaast het vervoer van lading en passagiers tussen plaatsen die door binnenvaarwegen verbonden zijn. 

Sources and Contributors:
binnenvaart............  [ANET Preferred, VP]
.......................  Anet, working group AAT
.......................  van Beylen, (ed). Maritieme encyclopedie (1970) 215
.......................  van Beylen, Zeilvaart lexicon (1985) 26
.......................  Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2015) 488
inland navigation............  [ANET, VP Preferred]
................................  Anet, working group AAT
................................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985)
................................  Vandenberghe and Chaballe, Elsevier's Nautical Dictionary (1978) 281
navigation, inland............  [VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [ANET, VP]
............  Anet, working group AAT
 
Note:
English .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT
Dutch .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust