The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300391279
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300391279

 

Record Type: concept
Pleistocene (Quaternary, Cenozoic, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: On the geologic time scale the earlier and longer epoch of the Quaternary. The Pleistocene extends from about 1.8 million years ago to 10,000 BCE. It is best known as the time when Earth entered its most recent period of glaciation.
 
Terms:
Pleistocene (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
Pleistocene period (C,U,English,UF,U,U)
Great Ice Age (C,U,English,UF,U,U)
pleistoceen (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by general era>
........ <styles, periods, and cultures by general era> (G)
Hierarchy of geologic time scale
............ geologic time scale (G)
Hierarchy of Phanerozoic
................ Phanerozoic (G)
Hierarchy of Cenozoic
.................... Cenozoic (G)
Hierarchy of Quaternary
........................ Quaternary (G)
Hierarchy of Pleistocene
............................ Pleistocene (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Op de geologische tijdschaal het eerste en langste tijdvak van het quartair. Het pleistoceen duurde van ongeveer 1,8 miljoen jaar geleden tot 10.000 v.Chr., en is vooral bekend als het tijdvak waarin de aarde zijn meest recente ijstijd doormaakte. 

Related concepts:
followed ....  Pliocene
................  (Neogene, Cenozoic, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300391277]

Sources and Contributors:
Great Ice Age............  [GCI, VP]
..........................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 28 Aprilm 2014
pleistoceen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  UvA Talen
Pleistocene............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.......................  AATA database (2002-) accessed 28 April 2014
.......................  American Heritage Dictionary [online] (2011) accessed 28 April 2014
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 28 April 2014
.......................  McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology Online (2000-2004) accessed 28 April 2014
Pleistocene period............  [GCI, VP]
...................................  American Heritage Dictionary [online] (2011) accessed 28 April 2014
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 28 April 2014
 
Subject: .....  [GCI, VP]
............  AATA database (2002-)
 
Note:
English .......... [GCI, VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 28 April 2014
.......... American Heritage Dictionary [online] (2011) accessed 28 April 2014
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 28 April 2014
.......... McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology Online (2000-2004) accessed 28 April 2014
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust