The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300391273
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300391273

 

Record Type: concept
Paleocene (Paleogene, Cenozoic, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: On the geologic time scale, oldest of five epochs of the Tertiary period, or the last of the more recently designated Paleogene period of the Cenozoic era. The Paleocene extends from about 65 million to 55 million years ago. It followed the Cretaceous period and preceded the Eocene epoch. It is marked by the rapid proliferation and evolution of mammals, including the first primates, and by the formation of the Rocky Mountains.
 
Terms:
Paleocene (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
Palaeocene (C,U,English,UF,U,U)
Paleocene epoch (C,U,English,UF,U,U)
paleoceen (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by general era>
........ <styles, periods, and cultures by general era> (G)
Hierarchy of geologic time scale
............ geologic time scale (G)
Hierarchy of Phanerozoic
................ Phanerozoic (G)
Hierarchy of Cenozoic
.................... Cenozoic (G)
Hierarchy of Paleogene
........................ Paleogene (G)
Hierarchy of Paleocene
............................ Paleocene (G)

Additional Parents:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by general era>
........ <styles, periods, and cultures by general era> (G)
Hierarchy of geologic time scale
............ geologic time scale (G)
Hierarchy of Phanerozoic
................ Phanerozoic (G)
Hierarchy of Cenozoic
.................... Cenozoic (G)
Hierarchy of Tertiary (period of Cenozoic)
........................ Tertiary (period of Cenozoic) (G)
Hierarchy of Paleocene
............................ Paleocene (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Op de geologische tijdschaal de oudste van de vijf tijdvakken van het tertiair, ofwel het eerste tijdvak van het meer recent gebruikte paleogeen, binnen het cenozo├»cum. Het paleoceen duurde van ongeveer 65 miljoen tot 55 miljoen jaar geleden. Het volgde op het einde van de vorige periode, het krijt, en werd gevolgd door het tijdvak eoceen. In deze tijd vond een snelle verspreiding en evolutie plaats onder de zoogdieren, waaronder de eerste primaten, en werden de Rocky Mountains gevormd. 

Related concepts:
followed ....  Cretaceous
................  (Mesozoic, Phanerozoic, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300391260]
preceded ....  Eocene
................  (Paleogene, Cenozoic, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300391274]

Sources and Contributors:
Palaeocene............  [GCI, VP]
.......................  McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology Online (2000-2004) accessed 28 April 2014
paleoceen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
....................  AAT-Ned (1994-)
....................  UvA Talen
Paleocene............  [GCI Preferred, VP Preferred]
....................  AATA database (2002-) accessed 28 April 2014
....................  American Heritage Dictionary [online] (2011) accessed 28 April 2014
....................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 28 April 2014
....................  McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology Online (2000-2004) accessed 28 April 2014
Paleocene epoch............  [GCI, VP]
.............................  American Heritage Dictionary [online] (2011) accessed 28 April 2014
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 28 April 2014
 
Subject: .....  [GCI, VP]
............  AATA database (2002-)
 
Note:
English .......... [GCI, VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 28 April 2014
.......... American Heritage Dictionary [online] (2011) accessed 28 April 2014
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 28 April 2014
.......... McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology Online (2000-2004) accessed 28 April 2014
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust