The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300389983
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300389983

 

Record Type: concept
nucleated villages (villages, <settlements by form>, ... Built Environment (hierarchy name))

 

Note: Settlements in which almost all the habitations are confined to a defined area. The nucleus is usually surrounded by agricultural land.
 
Terms:
nucleated villages (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
nucleated village (C,U,English,AD,U,SN)
villages, nucleated (C,U,English,UF,U,U)
nucleated settlements (C,U,English,UF,U,U)
esdorpen (C,U,Dutch-P,D,U,PN)
esdorp (C,U,Dutch,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  V.RD

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Built Environment (hierarchy name)
.... Built Environment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Settlements and Landscapes (hierarchy name)
........ Settlements and Landscapes (hierarchy name) (G)
Hierarchy of inhabited places
............ inhabited places (G)
Hierarchy of <settlements by form>
................ <settlements by form> (G)
Hierarchy of villages
.................... villages (G)
Hierarchy of nucleated villages
........................ nucleated villages (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Nederzettingsvorm waarbij de bewoning bijna geheel geconcentreerd is in het eigenlijke dorp. Daar omheen liggen de blokken bouwland (essen). In Nederland is een esdorp of brinkdorp een van de dorpsvormen op de zandgronden in Nederland, over het algemeen ontstaan in de Hoge Middeleeuwen. De es was de gemeenschappelijke akker. Vaak ligt deze wat hoger dan het dorp. Die hoge ligging is deels ontstaan door de wijze van bemesting van de essen, en deels doordat de locaties van zichzelf al hoger lagen. 

Sources and Contributors:
esdorp............  [RKD, AAT-Ned, VP]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Atlas van Nederland (1963-1977)
.................  Spek, Het Drentse esdorpenlandschap (2004)
esdorpen............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP]
.................  AAT-Ned (1994-) 900030909
.................  Atlas van Nederland (1963-1977)
.................  Spek, Het Drentse esdorpenlandschap (2004)
nucleated settlements............  [RKD, AAT-Ned, VP]
......................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
......................................  Wetenschappelijke Atlas van Nederland IX-1
nucleated village............  [RKD, AAT-Ned, VP]
................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
................................  Wetenschappelijke Atlas van Nederland IX-1
nucleated villages............  [RKD, AAT-Ned, VP Preferred]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
...................................  McIntire, Changing Patterns of Hopi Indian Settlement, Annals of the Assoc. of American Geographers (1971)
...................................  Wetenschappelijke Atlas van Nederland IX-1
villages, nucleated............  [VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... Wetenschappelijke Atlas van Nederland IX-1
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned, VP]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Atlas van Nederland (1963-1977)
.......... Spek, Het Drentse esdorpenlandschap (2004)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust