The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300389665
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300389665

 

Record Type: concept
cation-ratio dating (dating (measuring process), measuring, ... Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: Cation-ratio dating involves the analysis of biogenic rock varnish, a micrometer-thick coating of manganese, silicon, aluminum and iron, believed to age predictably and thus serve as a chronometer. In particular, the ratio of certain cations, (calcium + potassium)/titanium, has been posited to decrease as the varnish ages. In recent decades, some scholars have challenged these assumptions and questioned the usefulness of the technique as a reliable way to date lithic artifacts.
 
Terms:
cation-ratio dating (preferred,C,U,English-P,D,U,VN)
dating, cation-ratio (C,U,English,UF,U,U)
datering door kationverhouding (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of analysis and testing techniques
............ analysis and testing techniques (G)
Hierarchy of measuring
................ measuring (G)
Hierarchy of dating (measuring process)
.................... dating (measuring process) (G)
Hierarchy of cation-ratio dating
........................ cation-ratio dating (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Bij deze dateringsmethode wordt biogeen rotsvernis geanalyseerd. Dit is een laagje van ongeveer een micrometer dikte, dat bestaat uit mangaan, silicium, aluminium en ijzer, en waarvan men denkt dat het zich op voorspelbare wijze ontwikkelt in de tijd en dat daarom als chronometer kan dienen. Met name wordt verondersteld dat de verhouding tussen bepaalde kationen (calcium + kalium)/titanium afneemt naarmate het vernis ouder wordt. In afgelopen decennia hebben sommige wetenschappers deze veronderstellingen in twijfel getrokken, en daarmee ook het nut van de techniek als betrouwbare manier om steenartefacten te dateren. 

Sources and Contributors:
cation-ratio dating............  [GCI, VP Preferred]
...................................  AATA database (2002-) accessed 11 November 2013
...................................  National Park Service [online] (1998-) accessed 11 November 2013
...................................  USDA Classification online (2008-) accessed 11 November 2013
datering door kationverhouding............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.....................................................  AAT-Ned (1994-)
.....................................................  UvA Talen
dating, cation-ratio............  [GCI, VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [GCI, VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 11 November 2013
.......... National Park Service [online] (1998-) accessed 11 November 2013
.......... USDA Classification online (2008-) accessed 11 November 2013
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust