The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300375132
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300375132

 

Record Type: concept
Lowbrow (modern North American, modern American, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Style of art and approach to pop culture in general that challenges the validity of a high or established art aesthetic. Critics disagree as to its relationship with the fine art world, and if it is to be considered a "legitimate" art movement on its own. The term was coined by artist Robert Williams in 1979 to refer to the populist nature of his own work. The style is characterized by both its influences, such as comic books, tattoos, and hot-rod street culture, and it approach, which is typically bright, garish, and infused with a sense of humor.
 
Terms:
Lowbrow (preferred,C,U,English-P,UF,U,U)
Lowbrow (Dutch-P,D,U,U)
low-brow (C,U,English,UF,U,U)
Lowbrow Art (C,U,English,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of Americas, The
............ Americas, The (G)
Hierarchy of modern American
................ modern American (G)
Hierarchy of modern North American
.................... modern North American (G)
Hierarchy of Lowbrow
........................ Lowbrow (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Kunststijl en benadering van popcultuur in het algemeen die het bestaan van een hogere of gevestigde esthetische waarde van kunst ter discussie stelt. Critici verschillen van mening over de relatie met de beeldende kunst en of het moet worden beschouwd als een 'legitieme', op zichzelf staande kunstbeweging. De term werd in 1979 bedacht door kunstenaar Robert Williams, als verwijzing naar de populistische aard van zijn eigen werk. De stijl wordt gekenmerkt door zowel zijn invloeden (zoals stripboeken, tatoeages en 'hot-rod'-straatcultuur) en zijn benadering, die meestal helder, opzichtig en humoristisch is. 

Sources and Contributors:
Lowbrow............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Boynton, Highbrow and Lowbrow, Contemporary American Criticism (1926)
.................  Cline and Weiner, From the Arthouse to the Grindhouse (2010)
.................  Levine, Highbrow/lowbrow (1990)
low-brow............  [VP]
.................  Smith and Kiger, Poplorica (2004) abstract
Lowbrow Art............  [VP]
.......................  Williams, Lowbrow Art of Robert Williams (1982)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  Cline and Weiner, From the Arthouse to the Grindhouse (2010)
............  Smith and Kiger, Poplorica (2004)
............  Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2009)
............  Williams, Lowbrow Art of Robert Williams (1982)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Levine, Highbrow/lowbrow (1990)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust