The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300157276
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300157276

 

Record Type: concept
Quaker (Christian sects, Christianity, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: A Christian sect that arose in the mid-17th century in England and the American colonies, advocating direct inward apprehension of God, emphasizing the immediacy of Christ's teaching and guidance, and rejecting outward rites and an ordained ministry. The Quaker system of church government centers around the monthly meeting. The group has a long tradition of opposing war and actively working for peace. Quakerism represents the extreme left wing of the 17th-century Puritan movement. Despite the fact that the term "Quaker" was probably originally derisive, it is used by the Quakers themselves today.
 
Terms:
Quaker (preferred,C,U,English-P,D,U,N)
Quakerism (C,U,English,AD,U,N)
Friends church (C,U,English,UF,U,N)
Friends, Society of (C,U,English,UF,U,N)
Society of Friends (C,U,English,UF,U,N)
貴格會 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
guì gé huì (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
gui ge hui (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
kuei ko hui (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
quaker (C,U,Dutch-P,D,U,U)
quakerij (C,U,Dutch,AD,U,U)
Cuáquero (C,U,Spanish-P,D,U,U)
sociedad de amigos (C,U,Spanish,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <religions and religious concepts>
........ <religions and religious concepts> (G)
Hierarchy of religions (belief systems, cultures)
............ religions (belief systems, cultures) (G)
Hierarchy of Abrahamic religions
................ Abrahamic religions (G)
Hierarchy of Christianity
.................... Christianity (G)
Hierarchy of Christian sects
........................ Christian sects (G)
Hierarchy of Quaker
............................ Quaker (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 十七世紀中葉時,興起於英格蘭及美國殖民地的基督教教派,提倡對神直接的內在領悟,強調基督教誨與指導的立即性,並拒絕外在儀式及受按神職。貴格會相信靈的受洗與靈的交流,一直以來都反戰,並積極致力於和平工作。其主張代表了十七世紀清教徒運動的極端左派,信徒因非傳統的基督教實踐法則而遭受極大迫害。分裂的派系於十八及十九世紀、一次世界大戰期間及其後,對彼此停止懷疑,且開始合作並重新結合。英格蘭貴格會的創立者喬治福克斯(George Fox,1624-91)於西元1650年的紀錄中說:「德貝法官貝內特(Justice Bennet of Derby)最先稱呼我們震顫者(Quakers,即貴格會),因為我們朗誦神的語言使他們顫抖。」使用此一名稱,亦可能因信徒在聚會中闡述他們的宗教情感時,身體會顫抖。儘管這個稱號或許原本有些可笑,但貴格會的信徒會以此自稱,且今日使用本詞彙並不會引起尷尬。此教派的教會管理制度以每月集會為中心。 
Dutch ..... Een christelijke sekte die in het midden van de 17de eeuw ontstond in Engeland en de Amerikaanse koloniën. Ze bepleiten de directe inwaartse vrees voor God, benadrukken de nabijheid van de leer en leiding van Christus en wijzen naar buiten gekeerde rituelen en geestelijke ambten af. Quakers geloven in een spiritueel doopsel en een spirituele communie. De groep heeft een lange traditie van strijd tegen oorlog en een actieve inzet voor vrede. De quakers vertegenwoordigen de extreem linkse vleugel van de 17de-eeuwse puriteinse beweging en werden vaak vervolgd om hun onconventionele christelijke beleving. Scheidingen in de 18de en 19de eeuw werden tijdens en na de Eerste Wereldoorlog hersteld, toen de afname van het onderlinge wantrouwen samenwerking en hereniging mogelijk maakte. George Fox (1624-91), stichter van het genootschap in Engeland, liet optekenen dat in 1650 'rechter Bennet uit Derby ons als eerste quakers noemde, omdat we oproepen te beven voor het woord van God.' Waarschijnlijk werd de naam ook gebruikt omdat ze tijdens hun samenkomsten daadwerkelijk trilden om hun religieuze beleving te tonen. Hoewel de term oorspronkelijk spottend was bedoeld, wordt de term door de quakers zelf gebruikt en kan deze tegenwoordig zonder schaamte worden gebruikt. Het kerkbestuur bij de quakers is gebaseerd op maandelijkse samenkomsten. 
Spanish ..... Una secta cristiana que surgió a mediados del siglo XVII en Inglaterra y en las colonias americanas y que propugna el directo temor interior de Dios, dando énfasis a la mediación de la enseñanza y guía de Cristo, y que rechaza los ritos externos y un ministerio ordenado. Los cuaqueros creen en un bautismo espiritual y una comunión espiritual. El grupo tiene una larga tradición de oposición a la guerra y de trabajo activo por la paz. El Cuaquerismo representa el ala izquierda extrema del movimiento Puritano del siglo XVII al que sus creyentes se oponen. 

Sources and Contributors:
貴格會............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 28 July, 2014 December 6, 2012
...........  大英百科全書線上繁體中文版 December 6, 2012
...........  宗教辭典 869
Cuáquero............  [CDBP-SNPC Preferred]
.................  Diccionario Espasa. Religiones y creencias (1997) 201
.................  Nuevo Espasa Ilustrado 2000, Diccionario Enciclopédico (1999)
Friends church............  [VP]
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Quaker." Accessed 1/17/01.
Friends, Society of............  [VP]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Quaker." Accessed 1/17/01.
gui ge hui............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
guì gé huì............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
kuei ko hui............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
Quaker............  [VP Preferred]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.................  Grove Art Online (2008-)
.................  Lippy and Williams, Encyclopedia of the American Religious Experience (1988) 863
.................  Oxford Concise Dictionary of World Religions [online] (2000)
quaker............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Van Dale groot woordenboek (1994)
quakerij............  [RKD, AAT-Ned]
.................  Van Dale groot woordenboek (1994)
Quakerism............  [VP]
....................  American Heritage Dictionary (1982) 1013
sociedad de amigos............  [CDBP-SNPC]
...................................  Diccionario Espasa. Religiones y creencias (1997) 751
Society of Friends............  [VP]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Quaker." Accessed 1/17/01.
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  BHA Subject Headings (1985-) Quakers
............  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) Quakers; precoor.; Churches, Quaker
............  RIBA, Architectural Keywords (1982) precoor.; Quaker meeting houses; Friends' (Society of) meeting houses
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust