The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300107308
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300107308

 

Record Type: concept
Apennine (Italian Bronze Age periods, Ancient Italian, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Refers to the Bronze Age period and culture that occupied much of the Italian peninsula. It is characterized by a scarcity of metal objects, elaborate pottery with complex handles, and generally by small settlements, with occasional larger ones forming notable exceptions. It was formerly believed that this culture was primarily seminomadic and pastoral, but most modern scholars believe that many people of this culture lived in permanent dwellings.
 
Terms:
Apennine (preferred,C,U,English-P,D,U,A)
Apennine culture (C,U,English,UF,U,U)
Apenninic (C,U,English,UF,U,U)
culture, Apennine (C,U,English,UF,U,U)
Extra Terramaricolan (C,U,English,UF,U,U)
亞平寧風格 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
亞平寧式 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
亞平寧的 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
yǎ píng níng fēng gé (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
ya ping ning feng ge (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
ya p'ing ning feng ko (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
Apennijns (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Apenino (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of Early Western World
............ Early Western World (G)
Hierarchy of Mediterranean (Early Western World)
................ Mediterranean (Early Western World) (G)
Hierarchy of Ancient Italian
.................... Ancient Italian (G)
Hierarchy of Italian Bronze Age periods
........................ Italian Bronze Age periods (G)
Hierarchy of Apennine
............................ Apennine (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指稱發展於義大利半島上大部分地區的青銅器時代與文化。此文化的特徵是稀少的金屬物件、有著繁複把手的精緻陶器,以及一般而言多為小型的殖民地,而偶爾可見較大型的殖民地則成為明顯的例外。過往認為此種文化主要是半遊牧與田園式文化,但是當代學者們則提出最新看法,認為此文化中的許多人民乃是居住在永久住所。 
Dutch ..... Verwijst naar de periode en cultuur van de Bronstijd die zich over een groot deel van het Italiaanse schiereiland uitstrekte. Deze kenmerkt zich door schaarste aan metalen voorwerpen, fijn afgewerkt aardewerk met complexe handvatten, en in het algemeen door kleine nederzettingen met enkele grotere als opmerkelijke uitzonderingen. Voorheen meende men dat het voornamelijk een semi-nomadische herderscultuur betrof, maar de meeste geleerden van tegenwoordig geloven dat velen in deze cultuur een vaste woonplaats hadden. 
Spanish ..... Se refiere al período y cultura de la Edad De Bronce que ocupó gran parte de la península italiana. Se caracteriza por una escasez de objetos de metal, detallada cerámica con asas complejas y generalmente por pequeños asentamientos, con ocasionalmente algunos más grandes que constituyen excepciones notables. Antiguamente se creía que esta cultura fue principalmente semi nómade y pastoril, pero la mayoría de los estudiosos modernos cree que muchos pueblos de esta cultura vivieron en moradas permanentes. 

Related concepts:
distinguished from ....  Ausonian
..................................  (Italian Bronze Age periods, Ancient Italian, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300107311]
distinguished from ....  Morgetian
..................................  (Italian Bronze Age periods, Ancient Italian, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300107313]

Sources and Contributors:
亞平寧風格............  [AS-Academia Sinica Preferred]
..............  AS-Academia Sinica data (2014-)
亞平寧式............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
亞平寧的............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
Apenino............  [CDBP-SNPC Preferred]
.................  Alcina Franch, Diccionario de Arqueología (1998) 62
Apennijns............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
....................  AAT-Ned (1994-)
....................  Engelbregt, Latijnsch woordenboek (1882)
Apennine............  [VP Preferred]
.................  Boethius, Etruscan and Early Roman Architecture (1978) 11
.................  Champion et al., Prehistoric Europe (1984) 222
.................  Sandars, Prehistoric Art in Europe (1985) 26
Apennine culture............  [VP]
.............................  Fagan and Beck, Oxford Companion to Archaeology (1996) 821
Apenninic............  [VP]
....................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Ancient Italic people: Origins." Accessed 06/03/99.
culture, Apennine............  [VP]
................................  Getty Vocabulary Program rules
Extra Terramaricolan............  [VP]
...................................  Boethius, Etruscan and Early Roman Architecture (1978) 11
ya ping ning feng ge............  [AS-Academia Sinica]
...................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
yǎ píng níng fēng gé............  [AS-Academia Sinica]
...................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
ya p'ing ning feng ko............  [AS-Academia Sinica]
......................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Engelbregt, Latijnsch woordenboek (1882)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Engelbregt, Latijnsch woordenboek (1882)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust