The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300236032
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300236032

 

Record Type: concept
heralds (officers (administrators), administrators, ... People (hierarchy name))

 

Note: Refers to state officers or servants, either of prominent households or individuals, who carry messages and announce proclamations, and often also keep the family's genealogical records and regulate the depiction of its coats of arms. Applies particularly to officials in Medieval and modern Europe who arranged ceremonial events, particularly tournaments, at which they had special charge of conveying challenges and regulating the use of coats of arms by combatants. From the 19th century onwards, the office's duties consist mainly of regulating a family's or organization's coat of arms and often of doing the blazonry of those arms as well. For visual artists whose works consists solely of depicting coats of arms, see "blazoners."
 
Terms:
heralds (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,PN)
herald (C,U,English,AD,U,SN)
herald's (C,U,English,AD,U,N)
heralds' (C,U,English,AD,U,N)
傳令官 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
紋章官 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
chuán lìng guān (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
chuan ling guan (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
ch'uan ling kuan (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
herauten (C,U,Dutch-P,D,U,U)
heraut (C,U,Dutch,AD,U,U)
heraldos (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
heraldo (C,U,Spanish,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  H.HG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of People (hierarchy name)
.... People (hierarchy name) (G)
Hierarchy of people (agents)
........ people (agents) (G)
Hierarchy of <people by occupation>
............ <people by occupation> (G)
Hierarchy of <people in administration and government>
................ <people in administration and government> (G)
Hierarchy of administrators
.................... administrators (G)
Hierarchy of officers (administrators)
........................ officers (administrators) (G)
Hierarchy of heralds
............................ heralds (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指負責傳達訊息、通報消息的人,可為顯赫家族或個人所雇用之國家官員或僕人。通常也負責保存家族宗譜紀錄,以及規範盾徽的描繪。此一詞彙特別用來表示在中古世紀以及現代歐洲,負責安排典禮活動的官員,尤其是指在馬上比武大會專門負責傳達挑戰書,並規範比武者盾徽的使用。自十九世紀開始,傳令官的職務主要在於管理一家族或組織的盾徽,也經常負責盾徽的繪製與解說。對於只從事盾徽描繪工作的視覺藝術家,請參閱「徽章標誌創作家」一詞。 
Dutch ..... Verwijst naar ambtenaren of bedienden, bij vooraanstaande huishoudens of individuen, die berichten overbrengen of proclameren, vaak de genealogische documenten bijhouden en de afbeelding van de (familie)wapens regulariseren. De term is vooral van toepassing op ambtenaren in middeleeuws en modern Europa die ceremoniële vieringen organiseerden, in het bijzonder toernooien, waarbij ze de speciale taak hadden de uitdagingen over te brengen en het gebruik van wapens door de strijdende partijen te regulariseren. Vanaf de 19de eeuw zijn de taken van deze functie hoofdzakelijk het regulariseren van de wapens (in de betekenis ‘familietekens’) van een familie of organisatie en vaak ook het beschilderen van die wapens. Zie 'wapenschilders' voor beeldend kunstenaars die zich alleen bezighouden met het afbeelden van (familie)wapens. 
Spanish ..... Úsese para empleados de estado o sirvientes, tanto de grupos familiares prominentes o individuos, que llevan mensajes y hacen proclamaciones, y frecuentemente también mantienen los archivos genealógicos familiares y regulan la descripción de sus escudos de armas. Aplicado particularmente a empleados de la Europa Medieval y moderna que organizan eventos ceremoniales, particularmente torneos, en los cuales tienen cargo especial de comunicar desafíos y regular el uso de escudos de armas por parte de los combatientes. 

Related concepts:
distinguished from ....  blazoners
..................................  (<artists by medium or work type>, artists (visual artists), ... People (hierarchy name)) [300236033]

Sources and Contributors:
傳令官............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  時代雙解大辭典 812
...........  智慧藏百科全書網 June 27, 2013
...........  朗文當代大辭典 820
...........  牛津當代大辭典 839
紋章官............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 June 27, 2013
chuan ling guan............  [AS-Academia Sinica]
.............................  AS-Academia Sinica data (2014-)
ch'uan ling kuan............  [AS-Academia Sinica]
.............................  AS-Academia Sinica data (2014-)
chuán lìng guān............  [AS-Academia Sinica]
.............................  AS-Academia Sinica data (2014-)
herald............  [VP]
.................  Getty Vocabulary Program rules
heraldo............  [CDBP-SNPC, VP]
.................  Moliner, Diccionario de uso del español (2004) II:30
.................  TAA database (2000-)
heraldos............  [CDBP-SNPC Preferred, VP]
.................  TAA database (2000-)
heralds............  [VP Preferred]
.................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) BT courts and courtiers
.................  Contributed as a candidate term Candidate term -- GULAN -- 2/93.
.................  Oxford English Dictionary (1989)
.................  Random House Dictionary of the English Language (1987)
.................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
herald's............  [VP]
.................  Getty Vocabulary Program rules
heralds'............  [VP]
.................  Getty Vocabulary Program rules
heraut............  [RKD, AAT-Ned]
.................  AAT-Ned (1994-)
herauten............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust