The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples) Representative Images:    1  2  3  4  5

ID: 300120801
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300120801

 

Record Type: concept
docks (waterfront spaces) (waterfront spaces, <waterfronts and waterfront spaces>, ... Built Environment (hierarchy name))

 

Note: Artificial basins excavated and often built up with masonry or another material, and often fitted with flood-gates, into which boats or ships are received for purposes of landing, loading and unloading, or for repair. The earliest known docks date to ca. 2500 BCE in Egypt. The plural term is often used to refer to a single such artificial basin. When such spaces are unoccupied and are alongside a landing place, use "berths (waterfront spaces)"; use "slips (waterfront spaces)" when such water spaces are unoccupied and set between adjacent piers or perpendicular to landing places. Use "dockyards" for the group of landing places in ports or for port facilities as a whole. For the structures that surround a dock, excluding the space occupied by water, prefer "piers (marine landings)" or "wharves." For structures used for docking for various purposes, use "dry docks," "wet docks," or "floating docks." Distinguished from the structures, "docks (general waterside structures)," which in casual, modern usage may refer to any waterside structure supporting people or their activities.
 
Terms:
docks (waterfront spaces) (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,PN)
dock (waterfront space) (C,U,English,AD,U,SN)
dokken (C,U,Dutch-P,D,U,U)
kade (open water) (C,U,Dutch,AD,U,U)
dok (C,U,Dutch,AD,U,U)
diques (espacio ribereño) (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
dique (espacio ribereño) (C,U,Spanish,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  V.RM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Built Environment (hierarchy name)
.... Built Environment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Open Spaces and Site Elements (hierarchy name )
........ Open Spaces and Site Elements (hierarchy name ) (G)
Hierarchy of open spaces
............ open spaces (G)
Hierarchy of <open spaces by location or context>
................ <open spaces by location or context> (G)
Hierarchy of <waterfronts and waterfront spaces>
.................... <waterfronts and waterfront spaces> (G)
Hierarchy of waterfront spaces
........................ waterfront spaces (G)
Hierarchy of docks (waterfront spaces)
............................ docks (waterfront spaces) (G)

Additional Parents:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of scientific concepts
........ scientific concepts (G)
Hierarchy of physical sciences concepts
............ physical sciences concepts (G)
Hierarchy of earth sciences concepts
................ earth sciences concepts (G)
Hierarchy of earth features
.................... earth features (G)
Hierarchy of physical features
........................ physical features (G)
Hierarchy of hydrographic features
............................ hydrographic features (G)
Hierarchy of man-made hydrographic features
................................ man-made hydrographic features (G)
Hierarchy of docks (waterfront spaces)
.................................... docks (waterfront spaces) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Kunstmatige bassins die zijn uitgegraven en vaak opgebouwd met metselwerk of een ander materiaal. Ze zijn vaak voorzien van sluizen, waarin boten of schepen worden geleid om aan te leggen, het laden en lossen, of voor reparatie. De vroegst bekende dokken dateren uit ca. 2500 BCE in Egypte. Wanneer dergelijke ruimten niet worden gebruikt en gelegen naast een aanlegplaats, gebruik 'ankerplaatsen (ruimten aan de waterkant)'; gebruik 'ligplaatsen (ruimten aan de waterkant)' wanneer dergelijke ruimten aan de waterkant onbezet zijn en gelegen tussen aangrenzende pieren of loodrecht op aanlegsplaatsen. Gebruik 'haventerreinen' voor de groep van de landingsplaatsen in havens of havenfaciliteiten als geheel. Voor de structuren die een steiger omringen, maar exclusief de waterpartijen, gebruik dan liever 'pieren (aanlegplaatsen)' of 'werven'. Voor structuren die worden gebruikt voor het afmeren voor verschillende doeleinden, gebruik 'droogdokken', natte dokken', of 'drijvende dokken'. Te onderscheiden van de constructies, 'dokken (algemene oeverconstructies)', die in terloops modern gebruik kan verwijzen naar alle constructies aan de waterkant ter ondersteuning van mensen of hun activiteiten. 
Spanish ..... Úsese para designar el espacio de agua abierto ocupado por barcos que alcanzan rápidamente los lugares de desembarco. Cuando tales espacios abiertos están desocupados y se extienden a lo largo del lugar de desembarque, usar "atracadero (espacio ribereño)”. Úsese "desplazamiento (espacio ribereño)” cuando esos espacios de agua se encuentran desocupado y dispuestos entre muelles adyacentes o perpendiculares a los lugares de desembarque. Usar "arsenal (complejo de transporte acuático)” para el grupos de lugares de atraque en puertos o para facilidades de puertos como un todo. 

Related concepts:
distinguished from ....  berths (waterfront spaces)
..................................  (waterfront spaces, <waterfronts and waterfront spaces>, ... Built Environment (hierarchy name)) [300007927]
distinguished from ....  docks (general waterside structures)
..................................  (landings (marine structures), water transportation structures, ... Built Environment (hierarchy name)) [300404856]
distinguished from ....  dockyards
..................................  (water transportation complexes, transportation complexes, ... Built Environment (hierarchy name)) [300120803]
distinguished from ....  dry docks
..................................  (water transportation structures, <transportation structures by function>, ... Built Environment (hierarchy name)) [300120748]
distinguished from ....  floating docks
..................................  (water transportation structures, <transportation structures by function>, ... Built Environment (hierarchy name)) [300120767]
distinguished from ....  piers (marine landings)
..................................  (landings (marine structures), water transportation structures, ... Built Environment (hierarchy name)) [300120779]
distinguished from ....  slips (waterfront spaces)
..................................  (waterfront spaces, <waterfronts and waterfront spaces>, ... Built Environment (hierarchy name)) [300120799]
distinguished from ....  wet docks
..................................  (water transportation structures, <transportation structures by function>, ... Built Environment (hierarchy name)) [300120772]
distinguished from ....  wharves
..................................  (landings (marine structures), water transportation structures, ... Built Environment (hierarchy name)) [300120786]

Sources and Contributors:
dique (espacio ribereño)............  [CDBP-SNPC Preferred]
.........................................  The Oxford- Duden Pictorial Spanish and English Dictionary (1995) 390
diques (espacio ribereño)............  [CDBP-SNPC]
............................................  Comité, Plural del término en singular
dock (waterfront space)............  [VP]
.........................................  Chenhall, Revised Nomenclature (1988)
docks (waterfront spaces)............  [GCI Preferred, VP Preferred]
............................................  AATA database (2002-) 122890 checked 26 January 2012
............................................  Avery Index (1963-)
............................................  Berglund, Ocean Transportation (1931) 135
............................................  BHA Subject Headings (1985-)
............................................  Canadian Thesaurus of Construction Science and Technology (1978)
............................................  Canadian Urban Thesaurus (1979)
............................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
............................................  Chapman, Piloting, Seamanship (1974) 6
............................................  Harris, Dictionary of Architecture and Construction (1975)
............................................  MacElwee, Ports and Terminal Facilities (1918) 8
............................................  Nomenclature 3.0 for Museum Cataloging (2010)
............................................  Oxford English Dictionary (1989)
............................................  Random House Dictionary of the English Language (1987)
............................................  RIBA, Architectural Keywords (1982)
............................................  RILA, Subject Headings (1975-1990)
............................................  Roberts, Construction Industry Thesaurus (1976)
............................................  ROOT Thesaurus (1981)
............................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
dok............  [RKD, AAT-Ned]
...........  AAT-Ned (1994-)
...........  Van Dale groot woordenboek (1994)
dokken............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Van Dale groot woordenboek (1994)
kade (open water)............  [RKD, AAT-Ned]
................................  AAT-Ned (1994-)
................................  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 122890 checked 26 January 2012
............  RIBA, Architectural Keywords (1982) ports, harbours: docks
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) Accessed 06/10/12002.
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust