The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300375013
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300375013

 

Record Type: concept
Magnoliaceae (family) (Magnoliales (order), Magnolianae (superorder), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Family of flowering plants consisting of 7 genera and around 225 species. It is considered an ancient family; unlike most angiosperms, with flower parts arranged in rings, the stamens and pistils of Magnoliaceae are arranged in spirals on a conical receptacle, an arrangement found in some fossil plants. The flowers also have parts not distinctly differentiated into sepals and petals, while later angiosperms generally have distinctly differentiated sepals and petals.
 
Terms:
Magnoliaceae (family) (preferred,C,U,S,English-P,D,U,U)
Magnoliaceae (family) (Latin-P,D,U,U)
Magnoliaceae (familie) (Dutch-P,D,U,U)
magnolia family (family) (C,U,C,English,UF,U,U)
木蘭科 (科) (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
mù lán kē (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
mu lan ke (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
mu lan k'o (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
tulpenboomfamilie (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Plantae (kingdom)
................ Plantae (kingdom) (G)
Hierarchy of Angiospermae (division)
.................... Angiospermae (division) (G)
Hierarchy of Magnoliopsida (class)
........................ Magnoliopsida (class) (G)
Hierarchy of Magnolianae (superorder)
............................ Magnolianae (superorder) (G)
Hierarchy of Magnoliales (order)
................................ Magnoliales (order) (G)
Hierarchy of Magnoliaceae (family)
.................................... Magnoliaceae (family) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 顯花植物的一科,包含7個屬,共約225種。木蘭科的歷史悠久,其花之雄蕊及雌蕊錐呈螺旋狀排列於錐筒狀花托上,此種排列方式在某些化石植物中亦可得見,與大多數花蕊呈環狀排列的被子植物不同。木蘭科花朵的萼片和花瓣無法明確區分,而較晚出現的被子植物通常可明顯區分出萼片及花瓣。 
Dutch ..... Familie van bloeiende planten met 7 genera en ongeveer 225 soorten. Men beschouwt het als een oude familie. In tegenstelling tot de meeste angiospermen, waarbij de bloemdelen in ringen zijn geplaatst, zijn de meeldraden en stampers van Magnoliaceae gearrangeerd in spiralen op een kegelvormige bloembodem. Dit ziet men ook bij sommige fossiele planten. Daarnaast hebben de bloemen delen die niet duidelijk zijn gescheiden in kelkblaadjes en bloemblaadjes, terwijl dat bij latere angiospermen gewoonlijk wel het geval is. 

Sources and Contributors:
木蘭科 (科)............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.................  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 May 19, 2015
Magnoliaceae (family)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
......................................  AAT-Ned (1994-)
......................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
......................................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
......................................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
magnolia family (family)............  [VP]
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.........................................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
mu lan ke............  [AS-Academia Sinica]
....................  AS-Academia Sinica data (2014-)
mù lán kē............  [AS-Academia Sinica]
....................  AS-Academia Sinica data (2014-)
mu lan k'o............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
tulpenboomfamilie............  [RKD, AAT-Ned]
................................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2009)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust