The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300021472
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300021472

 

Record Type: concept
International Style (modern European architecture style) (<modern European architecture styles and movements>, <modern European styles and movements>, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Refers to the style of architecture that emerged in Holland, France, and Germany after World War I and spread throughout the world, becoming the dominant architectural style until the 1970s. The style is characterized by an emphasis on volume over mass, the use of lightweight, mass-produced, industrial materials, rejection of all ornament and color, repetitive modular forms, and the use of flat surfaces, typically alternating with areas of glass.
 
Terms:
International Style (modern European architecture style) (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,A)
International Modern (C,U,English,UF,U,U)
Style, International (modern European architecture style) (C,U,English,UF,U,U)
Internationale Stijl (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Estilo Internacional (estilo arquitectónico europeo moderno) (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of European
............ European (G)
Hierarchy of <modern European styles and movements>
................ <modern European styles and movements> (G)
Hierarchy of <modern European architecture styles and movements>
.................... <modern European architecture styles and movements> (G)
Hierarchy of International Style (modern European architecture style)
........................ International Style (modern European architecture style) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar de architectuurstijl die zich na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde in Nederland, Frankrijk en Duitsland, en die zich vervolgens over de wereld verspreidde om tot de jaren 70 van de 20ste eeuw de dominante architectuurstijl te blijven. De stijl kenmerkt zich door de nadruk op volume in plaats van op massa, het gebruik van lichtgewicht, op grote schaal vervaardigde industriële materialen, en de totale verwerping van ornamenten en kleuren. Verder werden repetitieve modulaire vormen en vlakke oppervlakken gebruikt, afgewisseld met vlakken van glas. 
Spanish ..... Se refiere al estilo de arquitectura que surgió en Holanda, Francia y Alemania después de la Primera Guerra Mundial y que se extendió en todo el mundo convirtiéndose en el estilo arquitectónico dominante hasta los años setenta. El estilo se caracteriza por un énfasis en el volumen sobre la masa, el uso de materiales industriales de peso ligero, producidos en masa, el rechazo de todo ornamento y color, formas modulares y repetitivas, y el uso de superficies lisas, típicamente alternadas con áreas de vidrio. 

Related concepts:
basis of ....  California Modernism
..............  (<modern North American architecture styles and movements>, modern North American, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300265653]

Sources and Contributors:
Estilo Internacional (estilo arquitectónico europeo moderno)............  [CDBP-SNPC Preferred]
...............................................................................................  Rafols, Historia del Arte (2001) 368
...............................................................................................  Trachtenberg y Hyman, Arquitectura de la Prehistoria (1990) 647
Internationale Stijl............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...................................  AAT-Ned (1994-)
...................................  Janson, Wereldgeschiedenis van de kunst (1968)
International Modern............  [VP]
...................................  Lucie-Smith, Thames & Hudson Dictionary of Art Terms (1986)
...................................  Watkin, History of Western Architecture (1986) 499
International Style (modern European architecture style)............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.........................................................................................  AATA database (2002-) 125102 checked 26 January 2012
.........................................................................................  Avery Index (1963-) International Style
.........................................................................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) International Style (architecture)
.........................................................................................  Contributed as a candidate term Candidate term - Avery - 12/85; International Style
.........................................................................................  Getty Vocabulary Program rules International Style
.........................................................................................  Lucie-Smith, Thames & Hudson Dictionary of Art Terms (1986) International Style
.........................................................................................  RILA, Subject Headings (1975-1990) International Style (architecture)
Style, International (modern European architecture style)............  [VP]
............................................................................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 125102 checked 26 January 2012
............  Janson, Wereldgeschiedenis van de kunst (1968)
............  RIBA, Architectural Keywords (1982) International Style ...; Architecture: history: c1910-1940
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Janson, Wereldgeschiedenis van de kunst (1968)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust