The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300053403
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300053403

 

Record Type: concept
overpainting (technique) (<painting techniques by stage>, painting techniques, ... Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: The application of paint over already dry areas of a painting. Can include the artist's own application of, for example, glazes and scumbles. In conservation, limited to later work, by a conservator, and distinguished from "inpainting," which refers the filling in of lost areas without covering original paint. For similar work done by conservators to cover damage or mask unwanted features, use "repainting"; for similar work not done by conservators, use "retouching."
 
Terms:
overpainting (technique) (preferred,C,U,American English-P,D,U,U)
overpainted (C,U,American English,AD,U,U)
over-painting (technique) (C,U,British English,UF,U,U)
覆蓋色 (技法) (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
復繪 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
fù gài sè (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
fu gai se (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
fu kai se (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
overschilderen (C,U,Dutch-P,D,U,U)
overgeschilderd (C,U,Dutch,AD,U,U)
repintado (técnicas de pintura) (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of <image-making processes and techniques>
............ <image-making processes and techniques> (G)
Hierarchy of <painting and painting techniques>
................ <painting and painting techniques> (G)
Hierarchy of painting techniques
.................... painting techniques (G)
Hierarchy of <painting techniques by stage>
........................ <painting techniques by stage> (G)
Hierarchy of overpainting (technique)
............................ overpainting (technique) (G)

Additional Parents:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of alteration (process and technique)
............ alteration (process and technique) (G)
Hierarchy of overpainting (technique)
................ overpainting (technique) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 在畫作上顏料已乾的區域覆上顏料的技術。畫家可自行加入如亮面處理及漸淡畫法等手法。在保存方面,該詞彙只限於指稱修復師的工作,用有別於「補筆(inpainting)」;圖畫修補是將顏料填入缺掉的區塊,但不覆蓋原作現存的部分。覆蓋損毀或遮住多餘的部分,修復師則採用「重繪(repainting)」,但若非修護師所為,重畫的行為則稱「潤飾(retouching)」。 
Dutch ..... Het aanbrengen van verf op delen van een schilderij die al droog zijn. Kan slaan op de glazuren, dekkleuren en dergelijke die door de kunstenaar zelf zijn aangebracht. Wordt met betrekking tot recenter werk ook gebruikt in verband met conserveringswerkzaamheden die zijn uitgevoerd door een conservator, maar dient in dat geval te worden onderscheiden van 'bijschilderen'. Die term heeft namelijk betrekking op het bijwerken van delen waar de oorspronkelijke verf is verdwenen. Gebruik 'retoucheren' voor soortgelijk werk, bedoelt om schade of ongewenste kenmerken weg te werken en niet is uitgevoerd door een conservator. 
Spanish ..... El uso de las áreas ya secas de una pintura. En la conservación, limitada para trabajar por un conservador, que refiere el relleno de áreas sin la pintura original de la cubierta. Para el trabajo similar hecho no por los conservadores, se llama "retocando.” 

Related concepts:
distinguished from ....  inpainting
..................................  (compensation (restoring), <restorative processes and techniques>, ... Processes and Techniques (hierarchy name)) [300053723]
distinguished from ....  repainting
..................................  (reworking, alteration (process and technique), ... Processes and Techniques (hierarchy name)) [300260743]
distinguished from ....  retouching
..................................  (reworking, alteration (process and technique), ... Processes and Techniques (hierarchy name)) [300136723]

Sources and Contributors:
覆蓋色 (技法)............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.................  藝術名詞與技法辭典 317
復繪............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
fu gai se............  [AS-Academia Sinica]
....................  AS-Academia Sinica data (2014-)
fù gài sè............  [AS-Academia Sinica]
....................  AS-Academia Sinica data (2014-)
fu kai se............  [AS-Academia Sinica]
....................  AS-Academia Sinica data (2014-)
overgeschilderd............  [RKD, AAT-Ned]
.............................  Van Dale Engels-Nederlands (1989)
overpainted............  [VP]
.......................  Jewett, Glossary for Recording the Condition of an Artifact (1980s)
overpainting (technique)............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.........................................  AATA database (2002-) 126904 checked 26 January 2012
.........................................  BHA Subject Headings (1985-) overpainting (repainting)
.........................................  Conservation Information Network. Bibliographic Database [n.d.] Searched 7/11/94, 611 records.
.........................................  Doerner, Materials of the Artist (1934) 202, activity
.........................................  Jewett, Glossary for Recording the Condition of an Artifact (1980s)
.........................................  Mayer, Dictionary of Art Terms and Techniques (1969)
.........................................  Mecklenburg, Art in Transit (1991) GLOS
.........................................  Oxford English Dictionary (1989)
.........................................  Phillimore, Glossary of Terms Useful in Conservation (1976)
.........................................  Wehlte, Materials and Techniques of Painting (1982) 315, activity
over-painting (technique)............  [VP]
............................................  Oxford English Dictionary (1989)
overschilderen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  Van Dale Engels-Nederlands (1989)
repintado (técnicas de pintura)............  [CDBP-SNPC Preferred]
.....................................................  Mayer, Materiales y técnicas del arte, 1985 438-39
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 126904 checked 26 January 2012
............  BHA Subject Headings (1985-) repainting
............  McGiffin, Furniture Conservation Glossary (1981) overpaint
............  Van Dale Engels-Nederlands (1989)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale Engels-Nederlands (1989)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust