The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300375521
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300375521

 

Record Type: concept
Ceiba pentandra (species) (Ceiba (genus), Malvaceae (family), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Species of large tropical tree native to the New World and Africa, was transported to Asia. It is now grown primarily in Java, Africa, Brazil, India, and Central America. The soft fibers covering the seeds are used for stuffing. Seeds may be processed to obtain oil for making soap, and the residue is used as fertilizer and cattle feed. The wood does not hold screws or nails well, but the timber is used for paper and other products. Local peoples have long used kapok logs for carving into canoes.
 
Terms:
Ceiba pentandra (species) (preferred,C,U,S,English-P,D,U,U)
Ceiba pentandra (species) (Latin-P,D,U,U)
Ceiba pentandra (soort) (Dutch-P,D,U,U)
silk cotton tree (species) (C,U,C,English,AD,U,U)
silk-cotton tree (species) (C,U,English,UF,U,U)
silk-cottontree (species) (C,U,English,UF,U,U)
kapoktree (species) (C,U,English,UF,U,U)
kapok (species) (C,U,LC,English,UF,U,N)
kapok (species) (French,UF,U,U)
kapok (species) (Spanish,UF,U,U)
Java cotton (species) (C,U,English,UF,U,N)
silk cotton (species) (C,U,English,UF,U,N)
Java kapoc (species) (C,U,English,UF,U,U)
kapokboom (C,U,Dutch,UF,U,U)
kapokier (species) (C,U,C,French,AD,U,U)
capoc (species) (C,U,French,UF,U,U)
fromager (species) (C,U,French,UF,U,U)
Kapokbaum (species) (C,U,C,German,AD,U,U)
samauma (species) (C,U,Portuguese,UF,U,U)
árbol capoc (species) (C,U,C,Spanish,AD,U,U)
ceiba (species) (C,U,Spanish,UF,U,N)
kapoc (species) (C,U,Spanish,UF,U,U)
pochote (species) (C,U,Spanish,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Plantae (kingdom)
................ Plantae (kingdom) (G)
Hierarchy of Angiospermae (division)
.................... Angiospermae (division) (G)
Hierarchy of Magnoliopsida (class)
........................ Magnoliopsida (class) (G)
Hierarchy of Rosanae (superorder)
............................ Rosanae (superorder) (G)
Hierarchy of Malvales (order)
................................ Malvales (order) (G)
Hierarchy of Malvaceae (family)
.................................... Malvaceae (family) (G)
Hierarchy of Ceiba (genus)
........................................ Ceiba (genus) (G)
Hierarchy of Ceiba pentandra (species)
............................................ Ceiba pentandra (species) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Grote tropische boomsoort die inheems is in Amerika en Afrika en naar Azië is vervoerd. Tegenwoordig wordt de boom voornamelijk gekweekt in Afrika, Brazilië, India en Midden-Amerika en op Java. De zachte vezels die de zaden bedekken gebruikt men als vulmateriaal. Uit de zaden kan olie worden gewonnen waarmee men zeep maakt. Het residu gebruikt men als meststof en veevoer. In het hout blijven spijkers en schroeven niet goed vastzitten, maar men gebruikt het voor papier en andere producten. Lokale volkeren gebruiken de stam van de kapokboom al sinds lange tijd voor het uithakken van kano's. 

Related concepts:
source for ....  kapok (fiber)
..................  (plant fiber, natural fiber, ... Materials (hierarchy name)) [300014057]

Sources and Contributors:
árbol capoc (species)............  [VP]
......................................  USDA Germplasm Resources Information Network (2007-)
capoc (species)............  [VP]
.............................  USDA Germplasm Resources Information Network (2007-)
ceiba (species)............  [VP]
.............................  USDA Germplasm Resources Information Network (2007-)
Ceiba pentandra (species)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
............................................  AAT-Ned (1994-)
............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
............................................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
............................................  MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-)
............................................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
............................................  USDA Classification online (2008-)
fromager (species)............  [VP]
...................................  USDA Germplasm Resources Information Network (2007-)
Java cotton (species)............  [VP]
......................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
Java kapoc (species)............  [VP]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
kapoc (species)............  [VP]
.............................  Diccionario de términos científicos y técnicos (1981) 5:2499
kapok (species)............  [VP]
.............................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
.............................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
.............................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
Kapokbaum (species)............  [VP]
...................................  MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-)
kapokboom............  [RKD, AAT-Ned]
....................  AAT-Ned (1994-)
kapokier (species)............  [VP]
...................................  USDA Germplasm Resources Information Network (2007-)
kapoktree (species)............  [VP]
...................................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
...................................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
...................................  USDA Classification online (2008-)
pochote (species)............  [VP]
................................  USDA Germplasm Resources Information Network (2007-)
samauma (species)............  [VP]
................................  USDA Classification online (2008-)
silk cotton (species)............  [VP]
......................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
......................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
silk-cotton tree (species)............  [VP]
...............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
silk cotton tree (species)............  [VP]
...............................................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
...............................................  MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-)
silk-cottontree (species)............  [VP]
............................................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  Algemene Winkler Prins, 1957
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 19 November 2007
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust