The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300387715
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300387715

 

Record Type: concept
molecular sieves (filter (materials), <materials by function>, ... Materials (hierarchy name))

 

Note: Any crystalline substance belonging to the class of zeolites as used for separation and filtering. Molecular sieves are honeycombed with regularly spaced cavities of uniform and very small size that block larger, foreign molecules and let smaller ones pass. A typical use is as response to vinegar syndrome in film. The molecular sieve has been employed as a scavenger for the acetic acid emitted during acetate-based negative degradation.
 
Terms:
molecular sieves (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
molecular sieve (C,U,English,AD,U,U)
sieves, molecular (C,U,English,UF,U,U)
moleculaire zeven (C,U,Dutch-P,D,U,U)
moleculaire zeef (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  M.MT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Materials Facet
Materials Facet
Hierarchy of Materials (hierarchy name)
.... Materials (hierarchy name) (G)
Hierarchy of materials (substances)
........ materials (substances) (G)
Hierarchy of <materials by function>
............ <materials by function> (G)
Hierarchy of filter (materials)
................ filter (materials) (G)
Hierarchy of molecular sieves
.................... molecular sieves (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Alle kristallijne stoffen die tot de klasse der zeolieten behoren en worden gebruikt voor separatie en filtering. Moleculaire zeven hebben een honingraatstructuur met regelmatig gevormde, zeer kleine holtes die alle dezelfde vorm hebben en die grotere moleculen van buiten blokkeren en kleinere laten passeren. Moleculaire zeven worden vaak gebruikt als reactie op het azijnsyndroom in film. Ze worden ook gebruikt om azijnzuur op te ruimen dat wordt uitgestoten bij verval van acetaatnegatieven. 

Related concepts:
composed of ....  zeolite
....................  (mineral, inorganic material, ... Materials (hierarchy name)) [300379647]

Sources and Contributors:
moleculaire zeef............  [RKD, AAT-Ned]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  IATE
.............................  UvA Talen
moleculaire zeven............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
................................  AAT-Ned (1994-)
................................  IATE
................................  UvA Talen
molecular sieve............  [GCI, VP]
.............................  Getty Vocabulary Program rules
molecular sieves............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.............................  AATA database (2002-) accessed 15 October 2013
.............................  McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology Online (2000-2004) accessed 15 October 2013
.............................  Merriam-Webster's Collegiate Dictionary [online] (1997-2002) accessed 15 October 2013
sieves, molecular............  [GCI, VP]
................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [GCI, VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 15 October 2013
.......... McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology Online (2000-2004) accessed 15 October 2013
.......... Merriam-Webster's Collegiate Dictionary [online] (1997-2002) accessed 15 October 2013
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... IATE
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust