The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300343703
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300343703

 

Record Type: concept
Odocoileus virginianus (species) (Odocoileus (genus), Capreolinae (subfamily), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Species of medium-sized, common American deer that covers a huge range from the Arctic Circle in western Canada to 18 degrees south of the Equator in Peru and Bolivia. The white-tailed deer get its name from the long white hair on the underside of the tail and rump, which is evident during flight. The white-tailed deer predates the Ice Ages and is the oldest extant deer species. It became abundant only after the last glaciation when the indigenous Ice Age fauna of the Americas became extinct and competitive and predation pressures were lifted. Its high speed in running, its legendary skills at hiding, and its ability to move silently reflect severe pressure from extinct American Ice Age predators. Although the white-tailed deer of North and South America are currently classified as one species (with several subspecies), genetic research indicates that these deer are further apart than are white-tailed and black-tailed deer in North America so their classification is likely to change in the future.
 
Terms:
Odocoileus virginianus (species) (preferred,C,U,S,English-P,D,U,N)
Odocoileus virginianus (soort) (Dutch-P,D,U,U)
Odocoileus virginianus (species) (Latin-P,D,U,N)
white-tailed deer (species) (C,U,C,English,AD,U,B)
Virginia deer (species) (C,U,English,UF,U,B)
white-tail deer (species) (C,U,English,UF,U,B)
whitetail deer (species) (C,U,English,UF,U,U)
witstaarthert (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Animalia (kingdom)
................ Animalia (kingdom) (G)
Hierarchy of Chordata (phylum)
.................... Chordata (phylum) (G)
Hierarchy of Vertebrata (subphylum)
........................ Vertebrata (subphylum) (G)
Hierarchy of Mammalia (class)
............................ Mammalia (class) (G)
Hierarchy of Artiodactyla (order)
................................ Artiodactyla (order) (G)
Hierarchy of Cervidae (family)
.................................... Cervidae (family) (G)
Hierarchy of Capreolinae (subfamily)
........................................ Capreolinae (subfamily) (G)
Hierarchy of Odocoileus (genus)
............................................ Odocoileus (genus) (G)
Hierarchy of Odocoileus virginianus (species)
................................................ Odocoileus virginianus (species) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Soort middelgroot, algemeen voorkomend Amerikaans hert met een enorm verspreidingsgebied, vanaf de Poolcirkel in het westen van Canada tot in Peru en Bolivia, 18 graden ten zuiden van de evenaar. De naam witstaarthert is ontleend aan de lange witte haren op de onderzijde van de staart en het achterdeel, die goed zichtbaar zijn als het dier vlucht. Het witstaarthert bestond reeds voor de IJstijd en is daarmee de oudste nog bestaande hertensoort. De soort werd pas talrijk na de laatste ijsvorming, toen de inheemse IJstijdfauna van Noord- en Zuid-Amerika uitstierf, waardoor concurrerende en belagende diersoorten wegvielen. De hoge rensnelheid, het uitzonderlijk goed vermogen om zich te verbergen en de geruisloze manier van voortbewegen geven aan dat het dier in Amerika tijdens de IJstijd zwaar te lijden had van predatoren. Hoewel het witstaarthert van Noord- en Zuid-Amerika momenteel als één soort (met diverse ondersoorten) wordt geclassificeerd, duidt genetisch onderzoek erop dat deze herten verder van elkaar staan dan het witstaart- en zwartstaarthert in Noord-Amerika. De kans is dan ook groot dat de classificatie in de toekomst nog zal veranderen. 

Sources and Contributors:
Odocoileus virginianus (species)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.....................................................  AAT-Ned (1994-)
.....................................................  Animal Diversity Web (1995-) accessed 16 September 2008
.....................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 16 September 2008
.....................................................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
.....................................................  National Museum of Natural History, Mammal Species (2000-) accessed 15 August 2008
.....................................................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 16 September 2008
Virginia deer (species)............  [VP]
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
white-tail deer (species)............  [VP]
............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
whitetail deer (species)............  [VP]
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
white-tailed deer (species)............  [VP]
...............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
...............................................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
witstaarthert............  [RKD, AAT-Ned]
..........................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 16 September 2008
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust