The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300195850
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300195850

 

Record Type: concept
desemers (scales (weighing devices), <weighing devices by form>, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: Scales with fixed counterweights at one end of a horizontal bar, a movable fulcrum which allows for changes in the ratio of the lengths of the arms, and a single hook from which to attach the item to be weighed; for scales of similar form, but with a fixed fulcrum and a movable counterweight, use "steelyards."
 
Terms:
desemers (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,PN)
desemers (Dutch-P,D,U,U)
desemer (C,U,English,AD,U,SN)
desemer (Spanish-P,D,U,SN)
desemer (Dutch,AD,U,U)
besems (C,U,English,UF,U,N)
bismars (C,U,English,UF,U,N)
desems (C,U,English,UF,U,N)
Besemer (C,U,German,D,B)
Desemer (C,U,German-P,AD,B)

Facet/Hierarchy Code:  V.TN

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Measuring Devices (hierarchy name)
........ Measuring Devices (hierarchy name) (G)
Hierarchy of measuring devices (instruments)
............ measuring devices (instruments) (G)
Hierarchy of <measuring devices for forces>
................ <measuring devices for forces> (G)
Hierarchy of weighing devices
.................... weighing devices (G)
Hierarchy of <weighing devices by form>
........................ <weighing devices by form> (G)
Hierarchy of scales (weighing devices)
............................ scales (weighing devices) (G)
Hierarchy of desemers
................................ desemers (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Weegschalen met vaste tegenwichten aan één uiteinde van een horizontale balk, met een verschuifbaar draaipunt waardoor de verhouding van de lengte van de armen kan worden veranderd, en met een enkel haakje om het te wegen voorwerp aan te hangen; gebruik 'unsters' voor weegschalen met een soortgelijke vorm maar met een vast draaipunt en verschuifbare gewichten. 
German ..... Waage mit festem Gegengewicht an einem Ende eines horizontalen Balkens, einem beweglichen Drehpunkt, durch den das Längenverhältnis der Arme verändert werden kann, und einem einzelnen Haken, an dem das zu wiegende Objekt gehängt wird; für eine Waage ähnlicher Bauform, aber mit festem Drehpunkt und beweglichem Gegengewicht, ist "Laufgewichtswaage" zu verwenden. 
Spanish ..... Básculas con contrapesos fijos en uno de los extremos de una barra horizontal, un fulcro movible que permite cambios en la proporción de la longitud de los brazos, y un solo gancho desde el cual se suspende el objeto a ser pesado; para básculas de forma similar, pero con un fulcro fijo y un contrapeso movible, use "romana”. 

Related concepts:
distinguished from ....  steelyards
..................................  (scales (weighing devices), <weighing devices by form>, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name)) [300207749]

Sources and Contributors:
Besemer............  [IfM-SMB-PK]
.................  Meyers Großes Konversations-Lexikon (1905-1909) [online] http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Besemer
besems............  [VP]
.................  Kisch, Scales and Weights (1965) 56
bismars............  [VP]
.................  Kisch, Scales and Weights (1965) illustration, IND
desemer............  [CDBP-SNPC Preferred, RKD, AAT-Ned, VP]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Getty Vocabulary Program rules
.................  TAA database (2000-)
Desemer............  [IfM-SMB-PK Preferred]
.................  Meyers Großes Konversations-Lexikon (1905-1909) [online] http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Desemer
.................  Trierer Zeitschrift (1936-2003) 52:321
.................  Witthöft, Umrisse einer historischen Metrologie (1979) 818
desemers............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
.................  Kisch, Scales and Weights (1965) 56
.................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
desems............  [VP]
.................  Kisch, Scales and Weights (1965) 56
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, IfM-SMB-PK, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
............  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) Steelyards
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
German .......... [IfM-SMB-PK]
.......... IfM Berlin
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust